Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
21 typů tepelných čerpadel200 schémat správného zapojení

Tepelné čerpadlo v regulační stanici GasNet

Tepelné čerpadlo v regulační stanici GasNet
3. 11. 2022
Netradiční aplikace plynového tepelného čerpadla pro ohřev technologie regulační tlakové stanice plynovodu.

Společnost GasNet, která je provozovatelem největší plynárenské distribuční soustavy v České republice, začala v regulační stanici Nepřevázka využívat japonské plynové tepelné čerpadlo YANMAR.

Čerpadlo v regulační stanici plynovodu ohřívá výměníky plyn/voda, které při snižování tlaku plynu namrzají. Teplotní spád topné vody byl snížen z původních 80/60 °C na 40/30 °C pro dosažení co nejvyšší energetické účinnosti zdroje tepla. Tepelné čerpadlo o výkonu 80 kW spolupracuje se stávajícími plynovými kotli 4 x 45 kW.  

Tepelné čerpadlo YANMAR >