Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PROJEKTECHTEPELNÝCH ČERPADEL

Nejčastější chyby v projektech tepelných čerpadel

V projektech s tepelnými čerpadly se často opakují stejné chyby, pramenící z neznalosti základních odlišností tepelných čerpadel od jiných zdrojů tepla. Tyto chyby vedou ke zbytečnému zvýšení provozních nebo investičních nákladů, nebo nepříjemným a mnohdy obtížně řešitelným provozním problémům.

V této sekci naleznete nejčastěji se opakující chyby, se kterými se autoři webu v projektech a instalacích tepelných čerpadel pravidelně setkávají (případně je i sami kdysi udělali).

„Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba." 

Jan Amos Komenský 1592 - 1670

CHYBY V DIMENZOVÁNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Poddimenzování tepelného čerpadla
Předimenzování tepelného čerpadla
Poddimenzování výměníků pro přípravu teplé vody a ohřev bazénů
CHYBY V NÁVRHU KONCEPCE ZDROJE NEBO DISTRIBUCE TEPLA A CHLADU
Nedodržení 4 základních pravidel pro návrh tepelných čerpadel
Provoz tepelného čerpadla s vysokou teplotou topné vody v novostavbách
Využití vysokoteplotních topných systémů ve stávajících budovách
Využití elektrického tepelného čerpadla v objektu s drahou elektřinou a levným plynem nebo teplem
Volba nevhodného typu tepelného čerpadla pro daný objekt
Nevyužití tepelného čerpadla i pro chlazení
Příliš překombinovaný „ekologický“ systém
Dodavatel „Měření a Regulace“ všechno vyřeší
Využití domovních výměníkových stanic
CHYBY V ZAPOJENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Použití centrálního (integrovaného) akumulačního zásobníku tepla
Nedodržení schémat zapojení doporučených výrobcem
OSTATNÍ ČASTÉ CHYBY
Nedodržení 4 základních pravidel pro návrh tepelných čerpadel
Použití levných tepelných čerpadel s vysokou spotřebou elektřiny
Použití chladicích jednotek místo tepelných čerpadel
Neřešení prevence a ochrany proti hlučnosti a vibracím tepelného čerpadla
Neřešení odvodu kondenzátu tepelných čerpadel vzduch/voda