Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Využití vysokoteplotníchtopných systémů

Využití vysokoteplotních topných systémů ve stávajících budovách

Jedním ze základních pravidel pro návrh tepelných čerpadel je dodržení co nejnižší teploty topné vody. Provoz tepelného čerpadla s vysokou teplotou topné vody dramaticky zvyšuje spotřebu elektřiny, snižuje výkon tepelného čerpadla a zkracuje životnost kompresoru.

I když tepelná čerpadla dokáží ohřívat topnou vodu například až na 65°C, je při takto vysokých teplotách jejich provoz výrazně dražší díky nižšímu topnému faktoru. Maximální provozní teplota radiátorového topného systému ve stávajících budovách by měla být do 55°C, výjimečně do 60°C.

Tepelná čerpadla pracující s vysokou teplotou topné vody dosahují velmi nízkých topných faktorů. I s nízkým topným faktorem mohou dosáhnout zajímavé úspory provozních nákladů, ale pokud je topný faktor nižší než 2,4, není již možné považovat tepelné čerpadlo za obnovitelný zdroj energie, protože energie odebraná z prostředí nepokryje ztráty při výrobě a rozvodu elektřiny.

Příklad z praxe:

Bytové družstvo se rozhodlo vyměnit zdroje tepla ve svých nezateplených bytových domech. Potřebná teplota topné vody byla 75°C a proto byl zvolen systém, kdy tepelná čerpadla budou v provozu do venkovních teplot vzduchu cca -5°C a při nižších teplotách převezme vytápění elektrokotel. Toto řešení je velice neekonomické. Tepelná čerpadla pracují s nízkým topným faktorem, je zde výrazný podíl dodávky drahého tepla z elektrokotlů a velmi vysoké měsíční paušální platby za rezervovaný elektrický příkon, protože elektrokotle musí být dimenzované na 100% pokrytí potřeby tepla budovy.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný teplotní spád topného systému pro tepelné čerpadlo