Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Použití centrálníhoakumulačního zásobníku tepla

Použití centrálního (integrovaného) akumulačního zásobníku tepla

V případě kombinovaných zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, solární kolektory, kotel na tuhá paliva), se jeví jako nejjednodušší zapojení pomocí centrální akumulační nádoby, kam všechny zdroje tepla dodávají energii a spotřebiče tepla si jí z této nádoby podle potřeby odebírají. Je to jednoduché řešení jak z pohledu zapojení kotelny, tak i regulace a je díky tomu oblíbené u investorů, dodavatelů i výrobců různých „inteligentních a multivalentních akumulačních nádob“.

Toto řešení má ale podstatnou systémovou vadu. Teplota vody v nádrži musí být udržována na teplotě potřebné pro nejteplejší topný okruh (obvykle okruh ohřevu teplé vody nebo vzduchotechniky) a pro ostatní okruhy se teplota topné vody snižuje směšováním. Tepelné čerpadlo musí trvale pracovat v nejméně vhodném režimu s vysokou teplotou topné vody, vysokou spotřebou elektřiny a s vyšším opotřebováním kompresoru.

Příklad z praxe:

Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 15 kW, zapojené do akumulační nádoby topné vody o objemu 1 000 l s vnořeným zásobníkem teplé vody 200 l. Z akumulační nádoby je připojen kromě topného systému i okruh ohřevu vnitřního bazénu. Tepelné čerpadlo pracuje celoročně s výstupní teplotou topné vody 50 až 55°C.

Hlavním problémem pro provozovatele je nízká teplota teplé vody u výtokových armatur, protože vnořený zásobník vody není možné nahřát celý na vyšší teplotu z důvodu ochlazování akumulační nádoby odběrem tepla pro topný a bazénový okruh. Méně viditelným problémem je zbytečně zvýšená spotřeba elektřiny o 25 až 50 %, protože tepelné čerpadlo pracuje i pro okruh vytápění se stejnou vysokou teplotou topné vody jako pro přípravu teplé vody.

Problém byl vyřešen instalací malého tepelného čerpadla vzduch/voda integrovaného v zásobníku teplé vody a snížením teploty topné vody původního tepelného čerpadla, které se nyní stará pouze o vytápění a ohřev bazénu.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Příprava teplé vody pro rodinný dům
Akumulační (taktovací) nádobu pro tepelné čerpadlo
Vzduchotechnické jednotky připojené k tepelnému čerpadlu