Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Jak správně navrhnoutakumulační nádobu

Akumulační (taktovací) nádoba pro tepelné čerpadlo

Akumulační nádoba u tepelného čerpadla neslouží k akumulaci tepla! (je v ní stejná teplota jako je právě potřebná pro topný systém). Přesnější název je vyrovnávací nebo taktovací nádoba. Akumulační (taktovací) nádobu používejte jen v těch případech, kdy je z technických důvodů opravdu potřebná:

  • Tepelné čerpadlo s On/Off kompresorem a malým objemem topné vody, kde taktovací nádoba snižuje počet startů kompresoru.
  • Topný systém s nadřazenou regulací, která může skokově měnit průtoky vody v topném systému nebo uzavřít najednou všechny topné okruhy.
  • Topný systém s velmi malým objemem topné vody (konvektory, VZT výměníky).
  • Topný systém s velmi malým objemem topné vody připojený k tepelnému čerpadlu vzduch/voda (i s plynulým řízením výkonu). Zde je potřebné určité minimální množství topné vody, ze kterého se odebírá teplo v režimu odtávání výparníku.

Správný objem akumulační (taktovací) nádoby

Objem topné vody v akumulační nádobě má vliv nejen na četnost spínání kompresoru tepelného čerpadla, ale i na rychlost reakce topného systému na změny venkovní teploty. Objem proto nesmí být příliš malý, nebo naopak příliš velký.

Doporučený objem akumulační nádrže Minimální objem
Země-voda s ON/OFF kompresory 10 l / kW výkonu TČ
Vzduch-voda s ON/OFF kompresory 20 l / kW 100% výkonu 
Vzduch-voda s řízením výkonu 20 l / kW 40 % výkonu

Výkon tepelného čerpadla je ale značně proměnlivý, proto uvažujte při výpočtu s těmito výkony tepelných čerpadel:

  • U ON/OFF tepelných čerpadel vzduch/voda s výkonem při podmínkách 7/35°C.
  • U frekvenčně řízených tepelných čerpadel vzduch/voda s výkonem při podmínkách 7/35°C (obvykle je zde udáván výkon při otáčkách kompresoru 20 až 40 %).
  • U ON/OFF tepelných čerpadel země/voda s výkonem při podmínkách 0/35°C.
  • U frekvenčně řízených tepelných čerpadel země/voda s nejnižším výkonem uvedeným ve výkonovém rozsahu.
  • U kaskád více tepelných čerpadel, počítejte s výkonem jen jednoho výkonového stupně (jednoho tepelného čerpadla), ne celé sestavy.

Minimální objem topné vody z dokumentace

Většina tepelných čerpadel má v projektové dokumentaci uvedené minimální množství topné vody, které musí topná soustava obsahovat. Týká se to především tepelných čerpadel vzduch/voda, která potřebují v režimu odtávání odebírat teplo z topného systému a nedodržení minimálního množství topné vody může vést k poruše, nebo zamrznutí a zničení kondenzátoru. Jedná se o množství, které nesmí být omezeno regulačním zásahem (např. regulačním ventilem na rozdělovači).


Správné zapojení akumulační (taktovací) nádoby

Paralelní zapojení akumulační nádoby

Využívá se pro snížení počtu startů kompresoru, dodržení minimálního požadovaného množství vody v topné soustavě a ochranu před skokovými změnami průtoku topné vody v případě řízení topných okruhů nadřazenou regulací.

Sériové zapojení akumulační nádoby

Méně časté zapojení, řešící pouze snížení počtu startů kompresoru nebo dodržení minimálního požadovaného množství vody v topné soustavě.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda