Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Jak navrhnout správný výkonVZDUCH / VODA

Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda

Ujistěte se, že máte správně určený POTŘEBNÝ VÝKON ZDROJE TEPLA >

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se optimálně dimenzuje na pokrytí 60 až 80 % potřebného výkonu při nejnižší místní výpočtové teplotě. Za určitých podmínek je možné tepelné čerpadlo dimezovat i v rozpětích 50 až 60 % nebo 80 až 100 %.  

Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda

  • Ve většině případů je zbytečné instalovat výkon tepelného čerpadla nad 80 % potřebného výkonu zdroje tepla. Provozní náklady se výrazně nesníží, pouze se zvýší pořizovací cena. Díky častějšímu spínání kompresoru v teplejších dnech a dlouhodobému provozu na minimální otáčky kompresoru se může značně snížit životnost tepelného čerpadla.
  • Dimenzování nad 80 % potřeby tepla je vhodné pouze v případě, kdy jste limitováni výkonem dotopového zdroje tepla. 
  • V případě levného dotopového zdroje (kotel na dřevo, plyn) se může výkon tepelného čerpadla pohybovat okolo 50 % potřebného výkonu zdroje tepla. Při nižších podnulových teplotách je už vytápění plynem levnější než provoz tepelného čerpadla vzduch/voda (díky poklesu topného faktoru) a proto by paradoxně vyšší výkon tepelného čerpadla vedl ke zvýšení provozních nákladů celého systému.

Parametry potřebné pro dimenzování

Pokud máte k dispozici parametry tepelného čerpadla při místní výpočtové teplotě (například při venkovní teplotě -15°C a potřebné maximální výstupní teplotě topné vody), je to pro dimenzování ideální. Často je ale k dispozici jen údaj při teplotě -7°C.

  • U podlahového vytápění uvažujte výkon tepelného čerpadla při parametrech -7/35°C.
  • U systému s otopnými tělesy uvažujte výkon tepelného čerpadla při parametrech -7/45°C nebo -7/50°C.
  • Výkon tepelného čerpadla při -7°C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla.
  • Pro určení provozní špičky počítejte vyšší hodnotu ze vzorců: „vytápění + VZT“ nebo „příprava teplé vody + 0,7 x vytápění + VZT“.

Pozor

Výkony tepelných čerpadel při teplotách +2°C+7°C jsou pro dimenzování zcela nepoužitelné. U frekvenčně řízených tepelných čerpadel jsou uváděny při nižších otáčkách kompresoru (aby se dosáhlo vyššího topného faktoru). Výkon při -7°C je už ale skoro vždy uváděn při 100% zatížení kompresoru a je pro dimenzování použitelný.

Pozor

Číselné označení tepelného čerpadla může být značně zavádějící. Někteří dodavatelé označují například číslem 16 tepelné čerpadlo vhodné pro dům s tepelnou ztrátou 16 kW, ale jiní tím označují maximální dosažitelný výkon v letním období a takové čerpadlo je vhodné pro domy s tepelnou ztrátou třeba jen 8 kW. Vždy je tedy potřebné ověřit, jaký skutečný výkon má tepelné čerpadlo při venkovní teplotě -7°C nebo -15°C.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Bivalentní zapojení tepelného čerpadla s dotopovým kotlem
Kde je lepší použít zemní čerpadlo místo vzduchového