Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Bivalentní zapojenítepelného čerpadla

Bivalentní zapojení tepelného čerpadla s dotopovým kotlem

Vzhledem k vysoké ceně za instalovanou kW výkonu se tepelná čerpadla zásadně nepředimenzovávají! Naopak žádoucí je mírné poddimenzování a doplnění bivalentním zdrojem tepla, který poskytne ve špičkách potřebný výkon a to při zásadně nižší pořizovací ceně.

Vzhledem k velmi malému počtu dnů, kdy je potřebné využívat zdroj tepla na 100 %, se využití bivalentního zdroje v provozních nákladech na vytápění zásadně neprojeví. Zároveň do bilance výkonu nevstupuje tepelná zátěž od osob a technologie v budově = užívání budovy. V reálném provozu se tak bivalentní zdroj nemusí většinu topných sezón vůbec spustit, protože požadavek na výkon nepřekročí 90 % jmenovitého výkonu.  

Bivalentní bod

Bivalentní bod je teoretická hodnota, kdy již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřebu tepla v domě a je nutné připojit bivalentní zdroj tepla. Bivalentní bod se obvykle pohybuje od -3°C do -10°C. Pokud máme provozně levný bivalentní zdroj tepla (plynový kotel), měl by se bivalentní zdroj zapínat dříve, pokud máme provozně dražší zdroj (elektrokotel) pak by se měl připínat později při nižších venkovních teplotách.

Skutečný bivalentní bod nastává při nižších venkovních teplotách než vypočtený teoretický bod. Důvodem je akumulace tepla v budově, vnitřní tepelné zisky a obvyklé rezervy ve výpočtu tepelných ztrát. Proto se neurčuje konkrétní teplota, kdy se má bivalentní zdroj tepla zapnout, ale regulátor tepelného čerpadla vyhodnocuje vývoj teploty topné vody v systému. Až při jejím poklesu i při plném provozu tepelného čerpadla, se bivalentní zdroj tepla zapne.

Výkon bivalentního zdroje tepla

Výkon bivalentního zdroje tepla je dán rozdílem mezi potřebou tepelného výkonu pro objekt a výkonem tepelného čerpadla při jmenovitých (návrhových) podmínkách.


Elektrokotel jako bivalentní zdroj

Nejčastější bivalentní zdroj pro tepelné čerpadlo, ve většině případů je již součástí samotného tepelného čerpadla.

Pro případ výpadku tepelného čerpadla, by měl mít elektrokotel záložní patronu o výkonu odpovídajícím příkonu kompresoru tepelného čerpadla. Při zachování velikosti jističe pro kotelnu se tak výkon záložního zdroje zvýší na technicky možné maximum.


Plynový kotel jako bivalentní zdroj

Podrobnější informace naleznete na stránce PLYNOVÝ KOTEL PŘIPOJENÝ K TEPELNÉMU ČERPADLU >


Kotel na tuhá paliva jako bivalentní zdroj

Podrobnější informace naleznete na stránce KOTEL NA DŘEVO NEBO KRB PŘIPOJENÝ K TEPELNÉMU ČERPADLU >

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda