Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Jak navrhnout správný výkonZEMĚ / VODA

Správný výkon tepelného čerpadla země/voda

Ujistěte se, že máte správně určený POTŘEBNÝ VÝKON ZDROJE TEPLA >

Tepelné čerpadlo země/voda se dimenzuje na pokrytí 70 až 80 % potřebného výkon. Za určitých podmínek je možné čerpadlo dimenzovat i v rozpětí 60 až 70 % nebo 80 až 100%.

Výkon tepelného čerpadla země/voda

  • Je zcela zbytečné instalovat výkon nad 100 % potřeby tepla. Provozní náklady se nesníží, pouze se zvýší pořizovací cena a díky častějšímu spínání kompresoru se sníží životnost tepelného čerpadla.
  • Dimenzování pod 70 % potřeby tepla je možné v případech, kdy se využívá levný dotopový zdroj (kotel na dřevo, plyn), u rekonstrukcí, kde jsou omezené podmínky, nebo u využití energetických pilot. V případě dotopu elektrokotlem se zvyšují požadavky na velikost hlavního jističe a s tím rostou i paušální poplatky za instalovaný výkon.
  • U ON/OFF kompresorů je vhodné dimenzovat spíše ke spodní hranici doporučeného rozpětí z důvodu omezení cyklování kompresoru. U kompresorů s plynulým řízením výkonu je z technického hlediska možné dimenzovat až ke 100 % potřebného výkonu, ale zde doporučujeme zvážit poměr celkových investičních a provozních nákladů v závislosti na ceně (investice a provozu) bivalentního zdroje tepla.
  • Je nutné ověřit dimenzování primární strany tepelného čerpadla (vrty, kolektor, piloty) na požadovaný výkon a množství energie odebrané za rok. Tepelné čerpadlo s výkonem 8 kW, pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW, bude vyrábět 98 % energie. Tepelné čerpado o výkonu 6 kW, ve stejném domě, bude vyrábět 90 % energie. Požadavek na velikost primární strany tedy není lineární ve vazbě na výkon tepelného čerpadla, ale musí být zohledněno i celkové množství odebraného tepla ze země za rok.

Parametry potřebné pro dimenzování

  • U podlahového vytápění uvažujte výkon tepelného čerpadla při parametrech 0/35°C.
  • U otopných těles uvažujte výkon tepelného čerpadla při parametrech 0/55°C.
Související témata:
Zpět na seznam témat
Bivalentní zapojení tepelného čerpadla s dotopovým kotlem