Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Kotel na dřevo nebo krbpřipojený k tepelnému čerpadlu

Kotel na dřevo nebo krb připojený k tepelnému čerpadlu

Hydraulické zapojení tepelného čerpadla a zdroje na tuhá paliva musí být přizpůsobeno tepelnému čerpadlu, protože je to hlavní zdroj tepla (jak z hlediska pořizovací ceny, tak množství dodaného tepla).

Kotel na dřevo, nebo krb s teplovodní vložkou, nefungují jako záloha v případě výpadku elektřiny (jak si mnozí investoři myslí), protože potřebují elektřinu pro provoz oběhových čerpadel. Pro tyto účely jsou vhodnější krby s teplovzdušnou vložkou, nebo kamna.


Hlavní zásady připojení

  • Pokud je pro zdroj na tuhá paliva potřebný akumulátor tepla, nepřipojujte do něj tepelné čerpadlo, ale zapojte ho napřímo až do topného systému. Na výstupu z akumulátoru tepla je většinou instalován trojcestný směšovací ventil, který v kombinaci s příliš velkým akumulátorem topné vody zhoršuje topný faktor tepelného čerpadla.  
  • Zamezte tomu, aby se horká voda ze zdroje na tuhá paliva dostala na výměník tepelného čerpadla. Maximální teplota vody protékající tepelným čerpadlem může být obvykle 70°C.

Výkon tepelného čerpadla

Pokud je investor odhodlaný ve zdroji na tuhá paliva v zimě topit (má levný přísun dřeva nebo  se chce v zimě dívat každý den do plamenů v krbu), může být výkon tepelného čerpadla i o něco nižší, než podle doporučeného dimenzování, protože při nízkých venkovních teplotách se o dodávku tepla postará kotel.  


Rizika použití krbu a krbových kamen

S výjimkou zimních extrémů s teplotami pod -10°C, je požadovaný výkon pro vytápění výrazně nižší. Například novostavba rodinného domu s tepelnou ztrátou 6 kW má při venkovní teplotě 4°C (průměrná teplota v topné sezoně) tepelnou ztrátu jen 2,7 kW a z toho přibližně 1,5 kW pokryjí vnitřní tepelné zisky od osob a spotřebičů. Na krb tedy zbývá jen 1,2 kW, což je pod minimálním možným výkonem krbu a hrozí přetápění objektu. Zároveň je potřeba zajistit přístup spalovacího vzduchu, což dnešní těsná okna a další konstrukce neumožňují. Proto zvažte instalaci tohoto zdroje pečlivě, včetně souvisejících vazeb.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda