Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Plynový kotelpřipojený k tepelnému čerpadlu

Plynový kotel připojený k tepelnému čerpadlu

Použití plynového kotle jako bivalentního zdroje k tepelnému čerpadlu se značně liší od použití elektrického kotle.

Plynový kotel připojený k tepelnému čerpadlu

  • Výkon plynového kotle není omezen velikostí jističe jako u elektrokotle. Podíl výkonu plynového kotle tak může být vyšší.
  • U tepelných čerpadel vzduch/voda je od určité venkovní teploty (když klesne topný faktor) provoz plynového kotle levnější než provoz tepelného čerpadla.
  • Využití plynového kotle jako bivalentního zdroje tepla je vhodné spíše pro větší instalace nad 30 kW, kde dojde k podstatnému snížení paušálních poplatků za jističe a nebo u rodinných domů, kde již plynový kotel je a tepelné čerpadlo ho jen doplní.

Výkon tepelného čerpadla

Díky provozně levnému bivalentnímu zdroji tepla se tepelná čerpadla vzduch/voda mohou dimenzovat na nižší výkon (50-60%), protože nejsou provozována při nízkých venkovních teplotách, kdy se o dodávku tepla postará 100% plynový kotel.

U instalací s tepelnými čerpadly země/voda, neklesá výrazněji v zimním období topný faktor a topení plynem je většinou vždy dražší než tepelným čerpadlem. Výkon tepelného čerpadla se proto o tolik nesnižuje.


Regulace

Některá tepelná čerpadla vzduch/voda umožňují zadat do řídící jednotky místní cenu elektřiny a plynu. Na základě poměru těchto cen a aktuálního topného faktoru pak regulace rozhoduje, který zdroj tepla je v danou chvíli levnější využít.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda