Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Vzduchotechnické jednotkypřipojené k tepelnému čerpadlu

Vzduchotechnické jednotky připojené k tepelnému čerpadlu

Vzduchotechnické jednotky obvykle vyžadují vyšší teplotu topné vody než topný systém. To při nevhodném zapojení značně snižuje topný faktor tepelného čerpadla.

Pokud je vzduchotechnika převládajícím způsobem distribuce tepla v objektu   

  • Použijte tepelné čerpadlo s přímým kondenzátorem (výparníkem) umístěným přímo ve vzduchotechnických jednotkách.
  • U teplovodních topných systémů dimenzujte výměníky ve VZT jednotkách na co nejnižší možný teplotní spád např. 50/40 °C. Vyšší cena VZT výměníku se díky nižší ceně vyrobeného tepla většinou vrátí do 2 let.
  • Ohřívejte ekvitermně topnou vodu přímo tepelným čerpadlem. Vyvarujte se zapojení, kdy tepelné čerpadlo pro VZT jednotky ohřívá vodu v akumulátoru na vyšší teplotu, a ta je následně snižována směšováním na vstupu do výměníku ohřívače VZT jednotky.

Pokud je vzduchotechnika minoritním způsobem distribuce tepla v objektu   

  • Teplotu topné vody řiďte ekvitermně podle potřeby topného systému.
  • Pro okruh VZT vytvořte samostatný okruh se zásobníkem tepla, do kterého bude tepelné čerpadlo přímo topit na vyšší teplotu než do topného systému. Tento okruh zapojte přes trojcestný přepínací ventil tak, aby tepelné čerpadlo buď topilo do akumulátoru vzduchotechniky, NEBO do topného systému.
  • V případě nízkého požadavku na výkon pro VZT jednotku, pro ni lze odebírat teplo z okruhu ohřevu teplé vody, kde je teplota dostatečně vysoká. Tomu se musí přizpůsobit typ a velikost zásobníků teplé vody. Vhodné je použít negativní zásobník TV.
  • Vyvarujte se zapojení, kdy je VZT jednotka zapojena až z rozdělovače topné vody. Do topného systému i VZT tak musí topit tepelné čerpadlo současně a zbytečně se pak směšuje topná voda pro hlavní okruh vytápění na nižší teplotu.
Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný teplotní spád topného systému pro tepelné čerpadlo