Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Nevhodný typtepelného čerpadla

Volba nevhodného typu tepelného čerpadla pro daný objekt

Při volbě správného typu tepelného čerpadla je vždy nutné zohlednit jednak vnější podmínky (klimatické, geologické), tak i lokální ceny energií. Důležité jsou i preference klienta, zda upřednostňuje spíše nízkou investici, nebo nízké provozní náklady.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda na horách

Efektivita provozu tepelného čerpadla vzduch/voda podstatně závisí na teplotě venkovního vzduchu. V horských lokalitách s venkovní výpočtovou teplotou -18°C a nižších, dosahuje vzduchové tepelné čerpadlo mnohem nižších topných faktorů než v teplejších lokalitách. Rozdíl ve spotřebě elektřiny mezi systémem vzduch/voda a země/voda, může v horských oblastech dosahovat až 50 %. Většina tepelných čerpadel vzduch/voda má nejnižší provozní teplotu -20°C, což je pro provoz na horách často nedostatečné a je nutné řešit 100% záložní zdroj tepla. Problém u venkovních instalací vzduchových tepelných čerpadel na horách je i s velkým množstvím sněhu a silným větrem, které mohou jeho provoz značně komplikovat. Pro horské oblasti je vhodnější využití tepelných čerpadel systému země/voda. Ta pracují zcela bez omezení venkovní teplotou, nepotřebují výkonný záložní zdroj tepla, dosáhnou celoročně deklarované výstupní teploty topné vody a díky umístění uvnitř budovy nejsou nijak ohrožována počasím a jsou servisovatelná i když prší, mrzne, nebo sněží.

Tepelné čerpadlo země/voda v nevhodných geologických podmínkách

Provedení vrtů, nebo výkopů pro plošný kolektor, je závislé na místních geologických podmínkách. Pokud je provedení zemních prací obtížné a nákladné (nesoudržná zemina potřebující pažení, tvrdé skalnaté podloží, tekuté písky apod.) je lepší zvolit systém vzduch/voda.

Příklad z praxe:

Projektant plánoval tepelné čerpadlo s „levným“ plošným kolektorem. Při výkopech se zjistilo, že větší část podloží pozemku je kamenitá a provedení výkopů bude obtížné. Investiční náklady na provedení kolektoru byly v tomto případě vyšší než při pořízení vrtů.

Využití běžného tepelného čerpadla pro ohřev velkého množství teplé vody

Běžná tepelná čerpadla dokáží ohřívat bez problému i teplou vodu, ale při trvalém provozu na vysokou teplotu topné vody potřebnou pro ohřev zásobníků TV, mají kompresory vyšší spotřebu elektřiny a výrazně sníženou životnost.

Pro ohřev většího množství teplé vody (nad 3 000 l za den), je výhodné využít specializovaná vysokoteplotní tepelná čerpadla, určená přímo pro tento účel. Spotřeba elektřiny bude o 25 až 35 % nižší, výstupní teplota topné vody vyšší a životnost tepelného čerpadla mnohem delší.

Příklad z praxe:

Pro potravinářský provoz s požadavkem na ohřev 15 m3 vody na teplotu 80°C, byla v projektu navržena tepelná čerpadla s maximální výstupní teplotou topné vody 55°C. Reálná teplota vody ohřáté pouze tepelným čerpadlem a uskladněné v zásobníku za výměníkem byla 48 až 52°C. Dohřev vody na požadovanou teplotu 80°C pak zajišťovaly elektrické patrony umístěné v horních částech zásobníků. Využitím vysokoteplotních tepelných čerpadel, která ohřívají vodu průtokově a nepotřebují meziokruh topné vody, je dosažena teplota vody v zásobnících 80°C a to v celém jejich objemu. Zásoba teplé vody je tak při stejně velkých zásobnících mnohem větší a spotřeba elektřiny díky menšímu využití elektrických patron naopak výrazně nižší.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný typ tepelného čerpadla
Příprava většího množství teplé vody