Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Jak navrhnout správný typtepelného čerpadla

Správný typ tepelného čerpadla

Výběr správného typu tepelného čerpadla má zcela zásadní vliv na dosažené úspory provozních nákladů, investiční náklady a nároky na údržbu a životnost celé technologie.


Volba podle energonositele

Pokud má budova plynovou přípojku, zvažte využití tepelných čerpadel s plynovým pohonem (pro větší budovy od 30 kW potřebného výkonu).    


Volba podle účelu použití

Pro ohřev velkého množství teplé vody (od 3m3/den = hotely, sportoviště, nemocnice) zvažte využití vysokoteplotních tepelných čerpadel určených přímo pro přípravu TV.  

Pro vytápění a chlazení zvažte využití specializovaných tepelných čerpadel se zabudovaným pasivním nebo aktivním chlazením. Důležité je posoudit, zda bude docházet k souběhu (chladím a ZÁROVEŇ topím), nebo sezonnímu provozu (chladím NEBO topím).


Volba podle způsobu získávání tepla

Země/voda s plošným kolektorem

Výhody:

 • Vysoký topný faktor – spotřeba elektřiny je nižší o 20 až 40 % než u vzduch/voda
 • Stabilní topný výkon v zimním období – stačí jen malý nebo žádný dotopový zdroj
 • Prakticky neomezená životnost plošného kolektoru – kolektor v létě vždy 100% regeneruje
 • Dlouhá životnost samotného tepelného čerpadla typu země/voda
 • Menší potřebný hlavní jistič než u vzduch/voda
 • Jednoduché získání stavebního povolení

Nevýhody:

 • Zábor pozemku
 • Nelze instalovat v lokalitách, kde se špatně (nákladně) provádí výkopy

Naše doporučení:

Pokud je to technicky možné, preferujte vždy tepelné čerpadlo s plošným kolektorem. Takovou nízkou spotřebu elektřiny, stabilitu výkonu, dlouhou životnost a rozumné investiční náklady, žádné jiné typy tepelných čerpadel nemají.

Země/voda s plošným kolektorem


Země/voda s vrtem

Výhody:

 • Vysoký topný faktor – spotřeba elektřiny je nižší o 20 - 40 % než u vzduch/voda
 • Velmi stabilní topný výkon v zimním období – stačí jen malý nebo žádný dotopový zdroj
 • Malé nároky na prostor pro vrty v porovnání s plošnými kolektory
 • Možnost pasivního chlazení z vrtů – úspora elektřiny o dalších 10-20 % než u vzduch/voda
 • Dlouhá životnost vrtů (nad 50 let)
 • Menší potřebný hlavní jistič než u vzduch/voda
 • Dlouhá životnost samotného tepelného čerpadla typu země/voda

Nevýhody:

 • Vyšší pořizovací cena
 • Náročnější na získání potřebných povolení

Naše doporučení:

Ideální řešení pro vytápění a chlazení velkých budov, vytápění objektů na horách, nebo tam, kde by řešení vzduch/voda bylo hlučné.

Země/voda s vrtem


Země/voda s pilotami

Výhody:

 • Vysoký topný faktor – spotřeba elektřiny je nižší o 20 - 40 % než u vzduch/voda
 • Velmi stabilní topný výkon v zimním období
 • Využití základových konstrukcí objektu – pilot (alespoň 10 m hloubky)
 • Dlouhá životnost energetických pilot (nad 50 let)
 • Menší potřebný hlavní jistič než u vzduch/voda
 • Dlouhá životnost samotného tepelného čerpadla typu země/voda
 • Jednoduché získání stavebního povolení

Nevýhody:

 • Omezený výkon – většinou cca 30 % potřeby objektu

Naše doporučení:

Ideální řešení pro vytápění a chlazení velkých budov, kdy je souběh vytápění a chlazení a navržené piloty jsou min. 10 m hluboké.


Vzduch/voda

Výhody:

 • Nízké pořizovací náklady ve srovnání s tepelnými čerpadly země/voda s vrty
 • Minimální nároky na zabranou plochu pozemku – lze umístit na střechu, nebo uvnitř budovy

Nevýhody:

 • Vyšší spotřeba elektřiny než u systémů země/voda
 • Výrazně kratší životnost kompresorů i celého tepelného čerpadla než u systémů země/voda
 • Možné problémy s hlukem venkovní jednotky
 • Častý pokles výkonu, výstupní teploty a topného faktoru při nízkých venkovních teplotách
 • Vyšší požadavky na velikost hlavního jističe
 • Vyšší požadavky na výkon dotopového zdroje tepla

Naše doporučení:

Vzduch/voda doporučujeme použít všude, kromě budov které mají volnou plochou pro systém s plošným kolektorem a budov na horách, kde je lepší použít systém s vrty.

Vzduch/voda


Voda/voda

Výhody:

 • Nízké pořizovací náklady na primární zdroj tepla (zvlášť u výkonů nad 100 kW)
 • Vyšší topný faktor tepelného čerpadla

Nevýhody:

 • Vyšší nároky na údržbu (čištění filtrů, výměníků atd.)
 • Relativně krátká životnost čerpadel spodní vody a nutnost jejich zálohování
 • Riziko změny chemického složení nebo množství a teploty vody ve studni při dlouhodobém čerpání
 • Při čerpání povrchových vod, nízká teplota neumožňující provoz v zimních měsících

Naše doporučení:

Používejte jen u větších instalací, kde se významně ušetří investiční náklady a je k dispozici údržba, nebo pravidelný dozor nad instalací. U rodinných domů jen v mimořádně příznivých podmínkách (studna je již hotová, lokalita s velkým množstvím čisté spodní vody v malé hloubce).  

Tepelné čerpadlo Voda/voda


Atypické systémy

Pro část objektů se nabízí možnost využití netradičních zdrojů nízkopotenciálního tepla jako jsou důlní vody, využití odpadního tepla z kanalizace nebo technologie atd. Pro zhodnocení přínosů a rizik těchto systémů se obraťte na technickou podporu.


Kombinace více typů tepelných čerpadel

Mnohdy může být výhodné kombinovat na jedné instalaci několik různých typů tepelných čerpadel, pro optimalizaci investičních a provozních nákladů. 

 • Tepelná čerpadla země/voda nebo vzduch/voda pro vytápění (a chlazení) + vysokoteplotní tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody.
 • Tepelná čerpadla země/voda s pilotami a vzduch/voda pro vytápění (a chlazení) + vysokoteplotní tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody pro větší bytové domy
 • Tepelná čerpadla země/voda nebo vzduch voda pro vytápění + tepelné čerpadlo vzduch/vzduch pro vytápění a chlazení samostatných menších objektů
Související témata:
Zpět na seznam témat
Plošný kolektor
Kde je lepší použít zemní čerpadlo místo vzduchového