Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Plošný kolektorpro systémy země/voda

Plošný kolektor

Pro návrh plošných kolektorů není důležitý topný výkon tepelného čerpadla, ale jeho chladicí výkon, kterým odebírá ze země energii. Chladicí výkon tepelného čerpadla se výrazně mění v závislosti na teplotě topné vody. U podlahového vytápění s nižší teplotou topné vody má tepelné čerpadlo vyšší topný faktor a i vyšší chladicí výkon než při vytápění do radiátorů (kde je vyšší teplota topné vody).

Proto u budov s podlahovým vytápěním vychází plošné kolektory delší než u budov s radiátory i když tepelná ztráta a výkon tepelného čerpadla jsou v obou případech stejné (v případě podlahového vytápění se více energie odebírá ze země a méně z elektrické sítě než u radiátorového vytápění).

Plošný kolektor

Návrh velikosti kolektoru

Pro návrh kolektoru můžete využít dimenzování dle tabulky k jednotlivým typům tepelných čerpadel, nebo jednoduché návrhové programy.

Pro hrubý návrh velikosti kolektoru můžete použít jednoduchý výpočet „chladicí výkon tepelného čerpadla (W) / běžnou výtěžností kolektoru 16 W/m2.   


Typy plošných kolektorů

Při výběru technického řešení se držte doporučení výrobce tepelného čerpadla. Nejčastější systémy pokládky plošného kolektoru: 

Švédský

 • Dimenze potrubí: PE-GT-RC 40 x 3,7 mm
 • Maximální délka jedné smyčky: 300 m
 • Hloubka pokládky: cca 20 cm pod místní nezámrznou hloubkou (120 až 150 cm)
 • Rozteč trubek: 1 m (v případě potřeby lze snížit na 0,8 m)
 • Šířka výkopu: drážkovačkou, nebo lžící 30 cm pro položení jedné hadice, lžící 80 cm pro položení dvou hadic (vhodné i v nesoudržných zeminách nebo při vyšší hladině spodní vody).

Švédský systém pokládky je jednoduchý, má delší okruhy umožňující flexibilnější pokládku a má méně okruhů což snižuje pořizovací náklady na rozdělovač. 


Německý

 • Dimenze potrubí: PE-GT-RC 32 x 3 mm
 • Maximální délka jedné smyčky: 200 m
 • Hloubka pokládky: cca 20 cm pod místní nezámrznou hloubkou (120 až 150 cm)
 • Rozteč trubek: 0,5 - 0,8 m
 • Šířka výkopu: drážkovačkou, nebo lžící 30 cm pro položení jedné hadice, lžící 80 cm pro položení dvou hadic, případně plošná skrývka zeminy

Německý systém pokládky je nejefektivnější, protože má větší přestupní plochu a rovnoměrnější rozložení odběru tepla z plochy zahrady. Má ale oproti švédskému systému vyšší investiční náklady.


Americký (slinky)

 • Dimenze potrubí: PE-GT-RC 32 x 3 mm
 • Maximální délka jedné smyčky: 200 m
 • Hloubka pokládky: 150 – 200 cm
 • Rozteč výkopů: 5 m
 • Šířka výkopu: 1,15 m

Slinky mají menší nároky na zabraný prostor než ostatní systémy, protože na 1 m2 pozemku je uloženo více hadic. Teploty primárního okruhu jsou obvykle mírně horší než u švédského a německého způsobu pokládky a větší hloubka pokládky může někdy komplikovat zemní práce. Využití tohoto systému je vhodné v případech omezeného prostoru, nebo komplikované geologie na pozemku.


Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda
Vrty pro tepelné čerpadlo