Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Vrty protepelné čerpadlo

Vrty pro tepelné čerpadlo

Pro návrh vrtů, není důležitý topný výkon tepelného čerpadla, ale jeho chladicí výkon, kterým odebírá ze země energii. Chladicí výkon tepelného čerpadla se výrazně mění v závislosti na teplotě topné vody. U podlahového topení s nižší teplotou topné vody má tepelné čerpadlo vyšší topný faktor a i vyšší chladicí výkon než při vytápění do radiátorů (kde je vyšší teplota topné vody).

Proto u budov s podlahovým topením vychází vrty delší než u budov s radiátory i když tepelná ztráta a výkon tepelného čerpadla jsou v obou případech stejné (v případě podlahového vytápění se více energie odebírá ze země a méně z elektrické sítě než u radiátorového vytápění).

Vrty pro tepelné čerpadlo

Vrty pro rodinné domy a menší objekty do tepelné ztráty 30 kW

Pro menší objekty můžete využít dimenzování dle tabulky k jednotlivým typům tepelných čerpadel, nebo jednoduché návrhové programy.

Návrh délky vrtů

Pro hrubý návrh délky vrtů můžete použít jednoduchý výpočet „chladící výkon tepelného čerpadla (W) / běžnou výtěžností vrtu 50 W/m2.


Vrty pro větší objekty

Pro návrh vrtného pole pro větší objekty, se obraťte na dodavatele primárních okruhů, který využije pro výpočet specializovaný software.

POPTAT NÁVRH VRTNÉHO POLE > 

Pro zadání návrhu vrtů budete potřebovat:

  • Energetické bilance (spotřeby tepla na vytápění, ohřev teplé vody a chlazení)
  • Topný výkon, topný faktor a požadovaný průtok na primárním okruhu tepelného čerpadla (doporučujeme mít již vybraný konkrétní typ)
  • Situaci pozemku

TRT test

U větších budov se před návrhem vrtného pole provádí TRT (thermal response test), který změří tepelnou vodivost zeminy v lokalitě a umožní přesný návrh počtu a hloubky vrtů. V případě, že není možné TRT provést před vydáním stavebního povolení, doporučujeme pro stavební řízení uvažovat počet a hloubku vrtů v maximální variantě (horší geologické podmínky). Pro soupis prací (ekonomickou bilanci) pak průměrnou variantu.

Tím předejdete nutnosti změny stavby před dokončením, pokud bude výsledek TRT horší než průměrný předpoklad a zároveň nebudete předimenzovávat (prodražovat návrh). Skutečná délka vrtů se upraví dle výsledku TRT.


Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda
Plošný kolektor