Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Neřešení odvodu kondenzátutepelných čerpadel vzduch/voda

Neřešení odvodu kondenzátu tepelných čerpadel vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda produkuje značné množství kondenzátu. Ten buď neřízeně odkapává pod tepelné čerpadlo, nebo je odváděn vyhřívaným potrubím do kanalizace. Vždy je potřebné dodržet doporučené provedení štěrkového lože pro vsakování kondenzátu, případně odvodu kondenzátu podle požadavků výrobce.

Příklad z praxe:

Odvod kondenzátu od výkonného tepelného čerpadla vzduch/voda není nijak řešen, kondenzát volně odkapává a vytváří pod tepelným čerpadlem nebezpečnou ledovku, která zasahuje až na chodník poblíž budovy. Podobná situace může nastat i v případě, kde je sice pod tepelným čerpadlem částečný štěrkový zásyp, ale pod ním se nachází nepropustné jílové podloží.

Příklad z praxe:

Odvod kondenzátu z venkovní jednotky vzduch/voda je potrubím vyveden do dešťové kanalizace bez použití sifonu. Po několika málo letech došlo k naprosté degradaci výparníku tepelného čerpadla, na který proudily agresivní plyny z kanalizace.

Související témata:
Zpět na seznam témat
4 základní pravidla pro správný návrh tepelného čerpadla