Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Provoz tepelného čerpadlas vysokou teplotou topné vody

Provoz tepelného čerpadla s vysokou teplotou topné vody v novostavbách

Vysoká teplota topné vody dramaticky zvyšuje spotřebu elektřiny, protože při zvýšení teploty topné vody o pouhých 10°C, se zvýší spotřeba elektřiny tepelného čerpadla o 25 % až 30 %. Maximální provozní teplota radiátorového topného systému u novostaveb a zateplených budov by měla být do 50°C a pokud je to možné, měly by se prioritně využívat nízkoteplotní sálavé topné systémy jako je podlahové nebo stropní vytápění.

Důležitý je i způsob zapojení ostatních odběrů tepla v budově (VZT, teplá voda), které musí být teplotně nezávislé na teplotě vody pro topný systém. Nesmí docházet k ohřevu topné vody na vyšší teplotu (například kvůli větvi VZT) a jejím následném směšování na nižší teplotu pro okruh vytápění.

Příklad z praxe:

Domov pro seniory vytápěný kaskádou tepelných čerpadel, umístěných 70 m od budovy. Kvůli přípravě teplé vody, jsou tepelná čerpadla celoročně provozována na výstupní teplotu 50 - 55°C a pro topný systém je topná voda v budově směšována na nižší teplotu. Systém má o 40 % vyšší spotřebu elektrické energie než při správném zapojení tepelných čerpadel s odděleným systémem pro ohřev vody v zásobnících a pro vytápění.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný teplotní spád topného systému pro tepelné čerpadlo
Příprava teplé vody pro rodinný dům
Vzduchotechnické jednotky připojené k tepelnému čerpadlu