Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Příliš překombinovaný„ekologický“ systém

Příliš překombinovaný „ekologický“ systém

Kombinací více druhů obnovitelných zdrojů energie v jednom objektu, nedochází ve většině případů k dramatickému snížení provozních nákladů (jak očekává investor), ale spíše k dramatickému zvýšení investičních nákladů a následně i servisních nákladů. Složité systémy kombinující tepelná čerpadla se solárními teplovodními kolektory, kotli na biomasu, krbovými vložkami apod. vypadají na první pohled pro některé ekologicky orientované investory zajímavě, ale přináší i řadu problémů.

  • Kombinované systémy jsou výrazně náročnější na údržbu (více oběhových čerpadel, trojcestných ventilů, nadřazená regulace, revize kotle a komínu).
  • Systém vyžaduje zodpovědného provozovatele, který rozumí principu navrženého systému a je schopen ho ovládat. To je často problém u komerčních nebo veřejných budov, kde je správcem budovy a technologie externí společnost, která není se systémem patřičně seznámena a nemusí mít motivaci ho provozovat úsporně.

Pozor

Teplo vyrobené tepelným čerpadlem je velmi levné, nemá tedy smysl k němu přidávat další zdroje tepla, které by měly toto levné teplo šetřit. Investice například do solárních kolektorů doplňujících tepelné čerpadlo je obvykle zcela nenávratná.

Pozor

Největším nepřítelem systému vytápění je jeho neznalý provozovatel. Zdroj tepla by měl být jednoduchý a dostatečně blbuvzdorný, aby ho dokázal rozumně provozovat i běžný uživatel, který neví „Jak to tenkrát projektant myslel…“.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Použití centrálního (integrovaného) akumulačního zásobníku tepla
Dodavatel „Měření a Regulace“ všechno vyřeší