Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Poddimenzovánítepelného čerpadla

Poddimenzování tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo má na rozdíl od ostatních zdrojů tepla značně proměnlivý výkon v závislosti na teplotě primárního okruhu (nebo venkovního vzduchu) a výstupní teplotě topné vody. Typickou chybou u tepelných čerpadel vzduch/voda je použití nominální hodnoty výkonu uvedené v technickém listu, která obvykle platí pro teplotu venkovního vzduchu 7°C nebo 2°C. Hodnota při -15°C, kdy je výkon tepelného čerpadla opravdu potřebný pak může být výrazně nižší.

Příklad z praxe:

Komerční budova s tepelnou ztrátou 160 kW. Navržena tepelná čerpadla 4 x 40,8 kW s celkovým výkonem 163 kW. Projektant pro výpočet výkonu tepelných čerpadel použil nominální hodnoty platné pro teplotu venkovního vzduchu 2°C. Při venkovní teplotě -12°C ale výkon těchto tepelných čerpadel klesne na 4 x 23,9 = 95,6 kW. Uvedený výkon zdroje tepla v technické zprávě sice odpovídá tepelné ztrátě budovy, ale ve skutečnosti je o 40 % poddimenzovaný.

Pokud by projektant navrhl tepelná čerpadla v bivalentním zapojení s plynovým kotlem o výkonu 65 kW, bylo by to výkonově navrženo správně. Projekt ale počítal pouze s tepelnými čerpadly jako jediným (monovalentním) zdrojem tepla.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný potřebný výkon zdroje tepla
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda