Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Použití levných tepelných čerpadels vysokou spotřebou elektřiny

Použití levných tepelných čerpadel s vysokou spotřebou elektřiny

Mezi tepelnými čerpadly jsou obrovské rozdíly ve spotřebě elektřiny. Například v programu kotlíkových dotací, mají nejméně účinná tepelná čerpadla o více než 60 % vyšší spotřebu elektřiny než ta nejúspornější z opačného konce žebříčku. Přitom mnoho levných výrobků v seznamu podporovaných tepelných čerpadel zapsáno není, protože nesplnili ani minimální požadavky na účinnost a topný faktor požadované pro zápis a ověřené nezávislou zkušebnou.

Kromě vysoké spotřeby elektřiny se levná tepelná čerpadla ve velké míře potýkají i s vysokou hlučností a nízkou životností. Tepelné čerpadlo je technologie, která by měla investorovi sloužit spolehlivě desítky let a šetřit jeho provozní náklady, proto má smysl navrhovat taková tepelná čerpadla u kterých výrobce primárně myslí na kvalitu a nízkou spotřebu, nikoliv na dosažení co nejnižší prodejní ceny.

Příklad z praxe:

Celková investice do zdroje tepla s tepelnými čerpadly země/voda s vrty o výkonu 500 kW pro kancelářskou budovu byla přibližně 18 mil. Kč. Z toho cena samotných tepelných čerpadel byla 3 mil. Kč, zbytek tvořily vrty, zemní práce pro primární okruh, zařízení strojovny, MaR atd. Hlavní dodavatel v tendru vybral, místo specializovaných tepelných čerpadel, levnější chladicí jednotky s funkcí tepelného čerpadla s výrazně nižší účinností. Ve výsledku došlo k úspoře investičních nákladů 0,5 mil. Kč (2,8 % z celkové investice do zdroje tepla) a zároveň ke zvýšení provozních nákladů o 15 až 20 %, díky vysoké spotřebě elektřiny levnějších tepelných čerpadel.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Použití chladicích jednotek místo tepelných čerpadel