Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Elektrické tepelné čerpadlov objektu s drahou elektřinou

Využití elektrického tepelného čerpadla v objektu s drahou elektřinou a levným plynem nebo teplem

Tepelné čerpadlo nemá zajistit jen teplo v budově, ale hlavně snížit náklady na její provoz. Úspora dosažená tepelným čerpadlem závisí nejen na jeho topném faktoru, ale podstatně i na lokálních cenách energií.

Příklad z praxe:

Pro budovu veřejného bazénu s wellness, požadoval investor instalaci elektrického tepelného čerpadla pro ohřev bazénové vody. Investor měl pro objekt sjednanou velmi nízkou cenu zemního plynu a relativně vyšší cenu elektrické energie. Tepelné čerpadlo tedy v porovnání s plynovým kotlem nemohlo dosahovat dostatečné úspory provozních nákladů a návratnost investice byla velmi dlouhá. Charakteru provozu objektu a nakupovaným cenám energií v tomto případě lépe vyhovovala instalace mikrokogenerační jednotky, které perfektně využije výhod levného plynu a zajistí podstatné snížení plateb za dražší elektřinu.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný typ tepelného čerpadla
Příprava většího množství teplé vody