Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Nevyužití tepelného čerpadlai pro chlazení

Nevyužití tepelného čerpadla i pro chlazení

Tepelné čerpadlo neumí jen topit, ale i chladit a případně i využívat odpadní teplo. V mnoha případech je tepelné čerpadlo navrženo pouze pro vytápění budovy a pro její chlazení je instalován zcela samostatný druhý systém. Takové řešení zbytečně zvyšuje investiční náklady na zdroje tepla a chladu v budově a je provozně velmi neefektivní. Pokud se o vytápění i chlazení stará tepelné čerpadlo, mnohdy je možné využít souběhu produkce tepla a chladu, čímž dojde k zásadnímu snížení provozních nákladů (například při chlazení a současném ohřevu teplé vody).

V případě střídavé produkce tepla v zimě a chladu v létě, dochází u tepelných čerpadel země/voda k akumulaci odpadního tepla z chlazení v zemních výměnících, které mají díky tomu výrazně vyšší teplotu a zvyšují tak výrazně topný faktor tepelného čerpadla.

Příklad z praxe:

Architektonická kancelář připravující projekt kancelářské budovy, zadala projekt zdroje tepla jednomu specialistovi a projekt zdroje chladu druhému. Vznikly tak nezávisle na sobě dva systémy jeden s tepelnými čerpadly země/voda pro vytápění budovy a druhý pro chlazení s chillery. Kromě zbytečné investice do samostatného zdroje chladu a většího počtu vrtů pro tepelné čerpadlo, má budova i zbytečně vysoké provozní náklady. Odpadní teplo vzniklé zdarma při chlazení se nijak nevyužívá a to ani v době, kdy je v budově požadavek na vytápění i chlazení současně.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Aktivní chlazení tepelným čerpadlem
Aktivní chlazení s rekuperací odpadního tepla při chlazení