Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Aktivní chlazenís rekuperací odpadního tepla

Aktivní chlazení s rekuperací odpadního tepla při chlazení

Využití tepelného čerpadla jako zdroje chladu a rekuperátoru odpadního tepla z chlazení. Kompresor tepelného čerpadla je při chlazení v provozu a je řízen podle potřeby chladu, odpadní teplo z chlazení se využívá například pro přípravu teplé vody nebo ohřev bazénu. Hlavní výhodou je souběžná produkce tepla a chladu, která dramaticky snižuje spotřebu elektřiny a provozní náklady budovy.

Manuál pro využití pasivního a aktivního chlazení u tepelných čerpadel země/voda >

Výpočet tepelné zátěže budovy pro návrh výkonu zdroje chladu >  

Způsob funkce reverzibilního tepelného čerpadla s rekuperací tepla 

  • V chladicím okruhu tepelného čerpadla je instalovaný čtyřcestný ventil, který v případě požadavku na chlazení přehodí funkce výparníku a kondenzátoru. Tepelné čerpadlo pak začne do topného systému chladit a do primárního okruhu (vrty, plošný kolektor, vzduch) topit.
  • V chladícím okruhu tepelného čerpadla je instalovaný další deskový výměník, který umožňuje v průběhu chlazení současně odebírat i teplo pro přípravu teplé vody. Odpadní teplo, které se nevyužije pro ohřev vody se odvede do země, nebo vzduchu. Tepelné čerpadlo tak nemusí v létě přepínat mezi topením a chlazením.
  • Výkon dodatečného výměníku je většinou omezen a spotřebovat se tak dá jen část 10 až 20 % odpadního tepla. U tepelných čerpadel země/voda je přebytek tepla odveden do země, kde se částečně akumuluje a vrty tak mnohou být kratší. Je v nich i vyšší teplota, která následně zvyšuje topný faktor při vytápění.

Teplotní spád chladicího okruhu

Teplotní spád při aktivním chlazení je možné volit libovolně a jsou dosažitelné i podnulové teploty chladící vody.

Z hlediska spotřeby elektřiny, je výhodnější volit teplotní spád s vyšší teplotou chladící vody, protože tepelné čerpadlo pak má vyšší chladicí faktor a nižší spotřebu elektřiny. 


Dimenzování aktivního chlazení s rekuperací tepla

Chladicí výkon tepelného čerpadla naleznete v technické dokumentaci. U tepelných čerpadel země/voda v zapojení pro souběžnou výrobu tepla a chladu, zjistíte chladící výkon odečtením elektrického příkonu od tepelného výkonu tepelného čerpadla při provozních podmínkách 10/35°C v případě chlazení fancoily nebo VZT jednotkami nebo 20/35°C při chlazení podlahovým nebo stropním systémem.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Pasivní chlazení
Aktivní chlazení