Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Neřešení hlučnostitepelného čerpadla

Neřešení prevence a ochrany proti hlučnosti a vibracím tepelného čerpadla

Zdrojem hluku u tepelného čerpadla je kompresor a u systémů vzduch/voda i výparník a ventilátor, kde jsou velmi velké průtoky vzduchu. Umístění vnitřních i venkovních jednotek je proto potřeba věnovat patřičnou pozornost, protože dodatečná protihluková opatření jsou komplikovaná a drahá.

Hodnoty hlučnosti udávané v technické dokumentaci jsou mnohdy zavádějící, výrobci se snaží prezentovat co nejnižší čísla, uvádí tak například Hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti 10 m od tepelného čerpadla, které vypadá opticky nejlépe. U tepelných čerpadel s řízenými otáčkami kompresoru jsou hodnoty hluku obvykle udávané při nízkých otáčkách a tepelné čerpadlo pak bývá v některých provozních režimech výrazně hlučnější. Požadujte od výrobce/dodavatele tepelného čerpadla hodnoty hlučnosti při maximálních otáčkách kompresoru.

Umístění venkovních jednotek vzduch/voda

Běžnou chybou je instalace venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch/voda v nedostatečné vzdálenosti od oken obytných místností majitele nebo souseda. Případně umístění do rohu nebo uzavřeného prostoru, kde se hluk odráží a neutlumuje.

Problematické jsou často instalace venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch/voda na střechu budovy nebo na konzole ve zdi. V těchto případech existuje velké riziko přenosu vibrací do konstrukce budovy a to i u kvalitních a tichých tepelných čerpadel. Pokud je to možné, doporučujeme se instalaci na střechu a zeď vyhnout a tepelné čerpadlo umístit na zem i za cenu delšího potrubního vedení.

Příklad z praxe:

Tepelné čerpadlo o výkonu 80 kW bylo podle projektu umístěno ve vnitrobloku bytových domů, aniž by se předem posuzovala otázka jeho hlučnosti. Již samotné tepelné čerpadlo bylo velmi hlučné a díky jeho umístění se hlučnost ještě zvýšila díky odrazům zvuku od okolních budov. Kolem tepelného čerpadla byly dodatečně vytvořeny protihlukové stěny, ale ani po jejich instalaci neplnilo tepelné čerpadlo přísnější hlukové limity pro noční provoz. Jeho provoz tak musel být časově omezen jen na denní dobu.

Umístění tepelných čerpadel země/voda nebo vnitřních jednotek vzduch/voda s kompresorem

Umístění tepelného čerpadla uvnitř budovy hned za tenkou příčku vedle ložnice, nebo například u bytových domů do místnosti pod ložnici, může vést k obtížně řešitelným problémům s hlučností. Umisťujte tepelná čerpadla co nejdále od ložnic a pokud to není možné, počítejte s preventivními nebo dodatečnými protihlukovými opatřeními.

Příklad z praxe:

V projektu bylo navrženo umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla vzduch/vzduch o výkonu 5 kW, na stativ na zem. Protože byla vnitřní jednotka umístěna ve druhém patře a potrubí bylo vedeno po fasádě, při realizaci se montážní firma rozhodla zavěsit venkovní jednotku na zeď a vedení tak zkrátit. Vibrace z tepelného čerpadla se ale přenášely do obvodové zdi, za kterou byla ložnice. Tepelné čerpadlo muselo být následně přesunuto na původně plánované místo na zemi.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Umístění tepelného čerpadla vzduch/voda s ohledem na hlučnost
Umístění tepelných čerpadel země/voda s ohledem na hlučnost