Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Umístění tepelného čerpadlaVZDUCH / VODA

Umístění tepelného čerpadla vzduch/voda s ohledem na hlučnost

Hlučnost je u tepelných čerpadel vzduch/voda jedním z parametrů, které je potřebné již od počátku uvažovat a řešit. Pozor na údaje uvedené v technických listech tepelných čerpadel, pro porovnání je nutné vždy srovnávat stejné parametry, tedy buď hladinu akustického výkonu nebo hladinu akustického tlaku v dané (stejné) vzdálenosti.

Provedení a hlučnost tepelného čerpadla

Z hlediska hlučnosti lze tepelná čerpadla rozdělit do těchto kategorií:

Extrémně hlučná

 • Nejlevnější výrobky, u kterých má výrobce jako primární cíl nízkou cenu a hlučnost nijak konstrukčně neřeší.
 • Většinou se používá malý výparník a vysoké otáčky ventilátoru.
 • Hladina akustického výkonu je nad 75 dB(A).

Normálně hlučná

 • Většina tepelných čerpadel dodávaných ve stejných skříních jako klimatizační jednotky.
 • Výrobce hlučnost řeší například použitím tichých ventilátorů, ale kvůli dané konstrukci vycházející z klimatizačních jednotek (velikost výparníků, umístění ventilátorů) jsou možnosti snižování hlučnosti značně omezené.
 • Hladina akustického výkonu je pod 75 dB(A).

Tichá

 • Výrobce hlučnost řeší jako jeden z hlavních parametrů, má možnost ovlivnit konstrukci skříně a umístění ventilátorů tak aby hlučnost snížil.
 • Hladina akustického výkonu je pod 60 dB(A).

Extrémně tichá

 • Výrobce se od počátku konstrukce tepelného čerpadla zaměřuje na maximální možné snížení hlučnosti.
 • Kompresory jsou umístěny uvnitř budovy, nikoliv ve venkovní jednotce, výparníky mají větší plochu a větší ventilátory pro snížení rychlosti proudění vzduchu a jednotka je opatřena protihlukovými žaluziemi.
 • Hladina akustického výkonu je pod 55 dB(A).

Kde se hlučnost tepelného čerpadla měří

Měření se provádí v „Chráněném venkovním prostoru staveb“ což je oblast do vzdálenosti 2 metrů od stavby pro bydlení. Měření se provádí obvykle 2 metry před nejbližšími okny do obytných místností. Pokud je v sousedství stavební parcela, kde zatím není dům postaven, může být požadováno měření na hranici pozemku.

Hlučnost tepelného čerpadla vzduch/voda

Umístění tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo by mělo být v takové vzdálenosti od „Chráněného venkovního prostoru staveb“, aby jeho hladina akustického tlaku v tomto místě nepřesahoval povolenou hodnotu 50 dB(A) ve dne, případně 40 dB(A) v noci. Tyto limity se u tepelných čerpadel ještě snižují na 45 a 35 dB(A) z důvodu tónové složky zdroje hluku.

Umístění venkovní jednotky s kompresorem je ideální na zem, na samostatný základ oddělený od budovy. Umístění na střechu nebo pověšení na zeď přináší značné riziko přenosu vibrací do konstrukce budovy. Pokud je to možné, doporučujeme se instalaci na střechu a zeď vyhnout a tepelné čerpadlo umístit na zem i za cenu delšího potrubního vedení.  


Hodnoty hlučnosti

Hlučnost tepelného čerpadla je uvedena jako hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku a to v různé vzdálenosti. Obě hodnoty mohou být udávány pro nominální výkon (například pro 40 % otáček kompresoru) nebo pro plné zatížení (maximální otáčky kompresoru). Při porovnávání hlučnosti tedy vždy zkontrolujte o kterou z veličin jde a za jakých otáček kompresoru byla měřena. Z tabulky níže je zřejmé, že i pro jedno konkrétní tepelné čerpadlo, můžete najít i 8 hodnot hlučnosti v rozmezí od 25 do 69 decibelů a všechny budou „správně".


Hodnoty hlučnosti tepelného čerpadla

  Hladina akustického výkonu Lw dB(A) Hladina akustického tlaku Lp dB(A)
  1 m 5 m
Nominální hodnota 53 45 31
Maximální hodnota 69 61 47

Související témata:
Zpět na seznam témat
Umístění tepelných čerpadel země/voda s ohledem na hlučnost