Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Předimenzovánítepelného čerpadla

Předimenzování tepelného čerpadla

Většina zdrojů tepla má vyšší výkon, než je pro danou budovu potřebné. Vytvoření určité rezervy výkonu (například u plynových kotlů), nepřináší prakticky žádné nevýhody. U tepelných čerpadel je tomu ale přesně naopak. Předimenzování tepelného čerpadla zvyšuje výrazně a zcela zbytečně investiční náklady a navíc zkracuje životnost kompresoru tepelného čerpadla. Mohou nastat i komplikace s větším potřebným prostorem pro vrty, prostorem pro venkovní jednotky vzduchových tepelných čerpadel a s hlučností předimenzovaného tepelného čerpadla. Zbytečně vyšší investiční náklady mohou investora často i odradit od pořízení tepelného čerpadla.

Příklad z praxe:

Budova autosalonu s tepelnou ztrátou 80 kW a potřebným výkonem pro větrání 60 kW. Na celkovou potřebu tepla podle projektu 140 kW, bylo požadováno tepelné čerpadlo o výkonu 120 kW.

Rozborem projektu se zjistilo, že projektant zaokrouhlil vypočítané hodnoty o 10 kW nahoru. Tepelná ztráta větráním byla započítána dvakrát, jak v projektu vytápění, tak i v projektu větrání (navíc 17 kW výkonu). V projektu větrání se neuvažovalo se současností provozu větracích jednotek (navíc 18 kW výkonu). Celkem bylo možné potřebný výkon tepelného čerpadla snížit o 45 kW. Pokud by bylo instalováno tepelné čerpadlo podle projektu, bylo by ve skutečnosti skoro o 50 % předimenzované a o 600 000 Kč zbytečně dražší.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Správný potřebný výkon zdroje tepla
Správný výkon tepelného čerpadla vzduch/voda
Správný výkon tepelného čerpadla země/voda