Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
YANMAR GHPPLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO

Prezentace YANMAR PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA

Výkony 50, 63, 80, 95 kW
Pohon plynovým motorem
Minimální elektrický příkon

Výhodné řešení chlazení a vytápění pro velké budovy

Vysoký výkon bez omezení

 • Topný a chladící výkon 45 kW až 570 kW
 • Bez omezení kapacitou elektrické přípojky
 • Instalace vně budovy, bez kotelny a komínu

Nízké investiční náklady

 • Investice o 50 % nižší než u tepelných čerpadel s vrty
 • Investice o 20 % nižší než u běžných čerpadel vzduch/voda
 • Srovnatelná investice s řešením plynové kotelny + elektrické chladicí jednotky

Nízké provozní náklady

 • Využití levného zemního plynu pro chlazení i topení
 • Bez paušálních poplatků za jističe pro elektrické chlazení
 • Bez špiček odběru elektřiny při potřebě chlazení

Využití plynových tepelných čerpadel YANMAR GHP

Komerční a veřejné budovy

 • Budovy s potřebou chlazení i topení
 • Hotely, kancelářské budovy, obchodní centra, skladové haly
 • Budovy s nedostatečným elektrickým příkonem pro chlazení

Bytové domy

 • Nadstandardní bytové domy s klimatizací

Chladírny / průmyslové provozy

 • Chlazení skladů potravin a léků
 • Výroba chladu pro technologii s využitím odpadního tepla z chlazení

Co plynová tepelná čerpadla YANMAR GHP umí?

Vytápět

 • Vytápění do venkovní teploty - 21°C
 • Stabilní výkon i při nízkých teplotách vzduchu
 • Spotřeba plynu nižší o 25 % oproti plynovým kotlům

Chladit pro klimatizaci

 • Výroba chladicí vody 5°C až 15°C
 • Vysoký chladící výkon při malé zabrané ploše

Chladit v chladírenských provozech

 • Sklady potravin s teplotou místnosti 0°C až 10°C
 • Rekuperovat teplo z chlazení

Jak plynové tepelné čerpadlo YANMAR GHP funguje?

Získává energii zdarma ze vzduchu

 • Systém vzduch/voda
 • Venkovní provedení, celá jednotka je vně budovy
 • Provoz v režimu topení nebo chlazení (reverzibilní)

Pohon kompresoru plynovým motorem

 • Kompresor poháněný motorem na zemní plyn
 • Odolné motory YANMAR s nízkými náklady na údržbu
 • Servisní interval 10 000 provozních hodin
 • Odpadní teplo z motoru pomáhá s odtáváním výparníku

Rekuperace odpadního tepla

 • Při chlazení vždy vzniká odpadní teplo
 • YANMAR GHP ho využije díky rekuperačnímu výměníku
 • Výstupní teplota vody z rekuperátoru 70°C

Plynové, nebo elektrické tepelné čerpadlo?

Výhody plynových čerpadel GHP 

 • Stačí slabší hlavní jistič objektu, nebo menší trafostanice
 • Stabilní výkon i v mrazivých dnech
 • Odtávání výparníku teplem z motoru (nevychlazuje se topný systém při reverzaci)

Provozní náklady

 • Celková spotřeba energie je u plynového tepelného čerpadla vyšší
 • Místo elektřiny je spotřebováván plyn, který je zhruba o 2/3 levnější
 • Spotřeba elektřiny v objektu nemá špičky z důvodu chlazení, nebo topení

Zaujalo vás toto tepelné čerpadlo?

Navrhneme vám technické řešení

Informace o výrobci

Yanmar Co. Ltd., japonská společnost se sídlem v Ósace. Výrobce plynových tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, lodních motorů, stavebních a zemědělských strojů.

YANMAR

Vzorové projekty