Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Příprava teplé vodyinformace a normy

Příprava teplé vody (obecné informace, normy)

Zatímco v minulosti vytápění spotřebovalo 80 % a příprava teplé vody 20 % roční spotřeby tepla, tak nyní je poměr vytápění 40 % a příprava TV 60 %. S ohledem na hospodárný návrh zdroje tepla je vhodné tomuto tématu věnovat výrazně více pozornosti než před 20 lety a přehodnotit ustálené zvyklosti, které jsou poplatné době CZT a velkých kotelen.

Normy a předpisy

Normy a související předpisy pro přípravu TV v ČR nejsou úplně jednoznačné. Požadavek dle ČSN EN 806-2 ukládá, “aby při úplném otevření výtokové armatury vytékala nejpozději po uplynutí 30s voda o teplotě 50-55°C, výjimečně 60°C (v odběrové křivce krátkodobě nejméně 45°C)“. Z této podmínky vyplývají postupy návrhu. S ohledem na běžnou praxi doporučujeme připravovat u zdroje vodu o teplotě 55°C, aby byla splněna norma. Lze ovšem po dohodě s investorem připravovat 45-50°C a tím dosáhnout lepších provozních parametrů TČ. Naopak speciální provozy vyžadují i vyšší teploty až 90°C.


Způsoby přípravy teplé vody

Obecně může být příprava TV buď průtoková nebo akumulační, centrální nebo lokální. Zatímco u průtokové metody nás zajímá okamžitý maximální výkon daný špičkovým průtokem, tak u akumulační přípravy TV jde o poměr akumulačního objemu a nabíjecího výkonu, které jsou vzájemně provázané. Pro optimální využití tepelných čerpadel při přípravě TV je vhodná centrální akumulace TV.

Dříve používané “teplárenské“ zapojení ve výměníkových stanicích, kdy příprava TV byla průtoková a za výměníkem TV byla pouze sériově zapojená malá vyrovnávací nádrž vycházela právě z faktu, že výkon potřebný pro přípravu TV je výrazně nižší, než výkon pro vytápění a s ohledem na současnost v síti CZT nezatěžuje celkový výkon zdroje. Dnes je projektant postaven před zadání, kdy příprava TV je významným a někdy majoritním spotřebitelem tepla.

Při využití tepelného čerpadla instalovaný výkon pro přípravu teplé vody podstatně ovlivňuje investiční náklady i požadavky na elektrický příkon. Proto se preferuje ohřev nižším výkonem tepelného čerpadla po delší dobu a tomu odpovídající velikosti akumulace teplé vody v zásobnících, než ohřev krátkou dobu vysokým výkonem (jako u systémů centrálního zásobování teplem).

Klíčové je znát rozložení spotřeby TV v průběhu dne (křivku odběru TV) a zohlednit ztrátu cirkulací, která tvoří 50 % u novostaveb a 200-400 % u stávajících objektů ze spotřeby tepla pro přípravu TV.

Související témata:
Zpět na seznam témat
Příprava teplé vody pro rodinný dům
Příprava většího množství teplé vody