Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Příprava teplé vody 85°C pro hovězí porážkuMASO BREJCHA

Příprava teplé vody 85°C pro hovězí porážku

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Příprava teplé vody 85°C pro hovězí porážku
Výkon 330 kW / Hradišťský Újezd
  • VYSOKOTEPLOTNÍ VZDUCH/VODA
  • Příprava teplé vody na 85°C
  • Tepelné čerpadlo MHI Q TON

Objekt ekologické hovězí porážky byl uveden do provozu v roce 2019. Jedná se unikátní řešení s důrazem na ekologii a wellfare. Jeho cílem je zpracovávat z hovězího kusu co nejvíce a co nejméně zatěžovat životní prostředí. V objektu jsou stáje pro dobytek dvojnásobné velikosti, než je požadavek wellfare. Odpad z produkce je využíván v odvětví Pet Food. 

Příprava teplé vody 

Pro potřebu hovězí porážky je dominantní instalovaná technologie přípravy TV. Ta je zajištěna dvěma vysokoteplotními tepelnými čerpadly vzduch/voda Q ton s chladivem CO2 o výkonu 2 x 30 kW, sezónním topným faktorem SCOP 3,3 a špičkovým ohřevem elektrickými topnými patronami 9 x 30 kW. Celkový výkon zařízení je 330 kW. Vyrobené teplo je využíváno i na vytápění a větrání zázemí pro zaměstnance.

Tepelná čerpadla jsou schopná ohřívat vodu na teplotu 85°C i při venkovní teplotě -25°C a to bez použití elektrických patron.  

TEPELNÁ ČERPADLA Q TON > 

Využití teplé vody 

Na akumulační zásobníky o objemu 20 000 litrů, je v rámci strojovny přípravy TV napojeno několik spotřebitelských okruhů:

  • 45°C voda pro linku porážky hovězího dobytka VORAN
  • 65°C voda pro šatny a středotlaké mytí linky
  • 85°C voda pro sterilizátor a technologii “držkárny“, INSPEX – roztok pro desinfekci, topná voda pro šatny (podlahové vytápění a VZT ohřívač).

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY CORDIVARI VASO >


Dodavatel: GT ENERGY / TEPADLA