Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Využití uranových důlních vodDIAMO Příbram

Využití tepla z uranových důlních vod

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Využití tepla z uranových důlních vod
Výkon tepelných čerpadel 85 kW / Příbram
  • VODA/VODA
  • Ohřev technologické vody, vytápění
  • Výměník tepla umístěný v nádržích s vodou

K odstranění uranu z čerpané kontaminované důlní vody se používá ionex, který je po vyčerpání jeho sorpční schopnosti nutno regenerovat a umožnit tak jeho opakované použití. Regenerace ionexu se provádí roztokem solanky, který by měl mít pro dosažení optimální účinnosti regenerace teplotu alespoň 50°C.

Solanka byla původně ohřívána pomocí topných spirál s výkonem 250 kW. Kromě vysoké spotřeby elektrické energie se projevovala i nedostatečná materiálová odolnost topných spirál. Náklady na výměnu nefunkčních topných spirál dosahovaly až 200 tis. Kč ročně. Původní systém byl proto nahrazen tepelnými čerpadly voda/voda.

Tepelná čerpadla

Použita jsou tři tepelná čerpadla IVT Premiumline EQ 17 a jedno tepelné čerpadlo IVT Premiumline EQ 13. Celkový výkon tepelných čerpadel je 85 kW.  Ohřev vody pro technologické účely o teplotě 50 až 55 °C je řešen ve dvou samostatných zásobnících s nepřímým ohřevem o celkovém objemu 6 000 litrů.

Ohřev teplé vody pro hygienické potřeby v administrativní části objektu čističky je zajištěn v nerezovém zásobníku o objemu 286 litrů. Vytápění této části budovy je vyřešeno rozvodem topné vody do deskových otopných těles.

TEPELNÁ ČERPADLA IVT PREMIULINE EQ>

Systém získávání tepla

Pro získávání tepla jsou využity dva nepoužívané aerátory, které byly zbaveny nánosu tvrdých inkrustů. Do vnitřku aerátorů byla zabudována nosná konstrukce nesoucí v sestupné spirále ve třech řadách plasto-hliníkové potrubí výměníků tepla. V obou nádržích je instalováno celkem šest okruhů potrubí o celkové délce 600 metrů.

Dodavatel: IVT / ALTERM

Projekt SBK EKO, s. r. o.

Zdroj informací: časopis DIAMO 4/2019