Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Vytápění a chlazení restaurace a vinařstvíUsedlost Salabka

Teplo a chlad pro Michelinskou restauraci

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Teplo a chlad pro Michelinskou restauraci
Výkon vytápění 77 kW / Praha Troja
  • ZEMĚ/VODA s vrty
  • Vytápění a chlazení
  • Chlazení technologie
  • Využití odpadního tepla

Vyhlášené vinařství, hotel a restaurace SALABKA v pražské Troji, s prestižním oceněním The Michelin plate, využívá tepelná čerpadla s vrty pro vytápění, chlazení a technologii výroby vína. 

Bilance tepla a chladu

Potřeba tepla pro celou usedlost je 94 kW a potřeba chladu 74 kW. Teplo i chlad jsou využívány pro provozní prostory restaurace a hotelu a při výrobě vína metodou řízeného kvašení. Technologické odběry tepla a chladu představují cca 20 % z celkového instalovaného výkonu.   

Tepelná čerpadla

Výrobu tepla a chladu zajišťují dvě tepelná čerpadla IVT Greenline D 36 a D 42 o výkonu 77 kW. Ta jsou doplněna elektrokotlem pro pokrytí případných výkonových špiček.

Systém tepelných čerpadel umí vyrábět teplo i chlad současně s minimální spotřebou elektřiny. Tepelná čerpadla využívají vrtné pole s devíti vrty o hloubkách 120 až 130 m. Pole slouží nejen pro získávání nízkopotenciální energie v zimě pro vytápění, ale i pro ukládání odpadního tepla, které vzniká v létě při chlazení. Teplota ve vrtech je tak celoročně vysoká a tepelná čerpadla dosahují velmi dobrých topných faktorů.  

VIDEO REFERENCE

Dodavatel technologie: IVT / VESKOM