Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
VÝJEZDOVÁ STANICEZZS BOSKOVICE

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VÝJEZDOVÉ STANICE ZZS BOSKOVICE

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VÝJEZDOVÉ STANICE ZZS BOSKOVICE
Výkon vytápění a chlazení 25 kW / Boskovice
  • Vytápění a chlazení
  • Země/voda s vrty
  • Tepelné čerpadlo ECOFOREST ECOGEO B

NOVÉ VÝJEZDOVÉ STANICE ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Všechny nové výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jsou navržené jako energeticky mimořádně úsporné. Využívají tepelná čerpadla země/voda a fotovoltaické elektrárny. Jednou z nich je i stanice ZZS v Boskovicích.              

TEPELNÉ ČERPADLO 

O vytápění a chlazení stanice se stará tepelné čerpadlo ECOFOREST ECOGEO B4 T 5-22 KW HTR EH s výkonem 23 kW, které využívá 4 vrty. Zajišťuje vytápění, přípravu teplé vody, pasivní i aktivní chlazení. Oba systémy pasivního a aktivního chlazení jsou integrované přímo v tepelném čerpadle a zapojení strojovny tak není příliš komplikované i přes množství funkcí, které plní. Regulace zajišťuje, aby se chladilo primárně pasivně jen z vrtů (bez spotřeby elektřiny pro kompresor) a až v případě potřeby většího množství chladu se systém přepnul na aktivní chlazení.    

Tepelné čerpadlo využívá elektřinu z fotovoltaické elektrárny s 66 panely o výkonu 450 Wp.

TOPNÝ A CHLADICÍ SYSTÉM

V budově je instalováno podlahové vytápění, otopná tělesa i VZT. V létě se pro chlazení využívá okruh VZT a fancoilů. 

POUŽITÁ TECHNOLOGIE 

Tepelné čerpadlo ECOFOREST ECOGEO >

PROJEKT A REALIZACE

Projektant: Ing. Peter Fabian

Realizace: GT Energy s.r.o. / IJO s.r.o. / 2023