Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Geotermální vytápěníZOO Ústí nad Labem

Geotermální vytápění areálu ZOO

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Geotermální vytápění areálu ZOO
Geotermální vytápění areálu ZOO - Ústí nad Labem
  • Topný výkon 965 kW
  • Hloubka vrtu 515 m
  • Teplota geotermální vody 30°C

Geotermální vytápění ZOO v Ústí nad Labem 

Vytápění areálu ZOO Ústí nad Labem patří svým rozsahem i netradičním technickým řešením mezi nejzajímavější instalace s využitím tepelných čerpadel v České republice. Realizace probíhala ve třech etapách a trvala pět let. V etapě první byl zhotoven vrt pro geotermální vodu, ve druhé byla dodána centrální výměníková stanice pro spodní vodu a první strojovna s výkonem 260 kW, ve třetí etapě byly položeny rozvody po areálu, upraveny topné systémy a dokončeny další čtyři strojovny s tepelnými čerpadly. Druhou a třetí etapu v objemu 35 mil Kč dodávalo sdružení firem Tepelná čerpadla IVT a SKANSKA, které zvítězilo ve výběrovém řízení.

Areál

V celém areálu o rozloze 6 hektarů je rozeseto 30 budov a pavilonů s celkovou tepelnou ztrátou 1 200 kW. Zvláštností areálu je neobvyklé převýšení, přesahující 100 m mezi budovami ve spodní a horní části areálu, díky kterému musí být rozvody po areálu provedeny v tlakové řadě 16 Bar.  

Zdroj tepla

Zdrojem tepla je vrt hluboký 515 m, který dodává až 12 l/s geotermální vody pro technologii tepelných čerpadel. Voda, která má na výstupu z vrtu teplotu 32°C je přivedena do strojovny s výměníky, kde je ochlazena na 14°C až 9°C a pomocí několika vsakovacích vrtů vrácena zpět do země. 

Zásobování teplem

Pro zásobování areálu teplem bylo zvažováno několik možných způsobů řešení například centrální tepelné čerpadlo s rozvodem tepla po areálu, nebo rozvod primární vody po areálu  k jednotlivým tepelným čerpadlům. Nakonec byla použita varianta s meziokruhem, kdy je v areálu instalován uzavřený okruh upravené vody, který dopravuje energii od centrálního výměníku k pěti samostatným strojovnám s tepelnými čerpadly, ze kterých jsou pak napojeny všechny vytápěné objekty. Díky tomuto řešení se minimalizovaly rozvody, které jsou ve styku s agresivní spodní vodou a zároveň se snížily tepelné ztráty v rozvodech díky výrazně nižší  teplotě vody ve  venkovních rozvodech. Ve strojovnách jsou umístěny i záložní elektrokotle pro vytápění při teplotách nižších než -10 C.

Tepelná čerpadla

V celém areálu jsou použita vysokoteplotní švédská tepelná čerpadla IVT Greenline G 22 a G26. Jedná se o mírně upravené sériové výrobky s výkonem 40 a 50 kW. Z těchto modulů jsou poskládány jednotlivé strojovny s výkony tepelných čerpadel od 80 do 240 kW. Celkový instalovaný výkon tepelných čerpadel je 965 kW. Díky použitému chladivu R134a je výstupní teplota z tepelných čerpadel až 65°C a maximální vstupní teplota na primární straně 30°C. Při přípravě nabídky do veřejné soutěže byla tato čerpadla u výrobce testována speciálně pro podmínky použití na této zakázce. Měření ukázalo, že topný faktor tepelných čerpadel by se měl pohybovat v rozpětí 4,5 až 6.

Instalace tepelných čerpadel IVT v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem byla vyhlášena Ekologickou stavbou roku 2005.