Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Rodinný důms vrtem hlubokým 200 m

Vytápění a chlazení RD tepelným čerpadlem země/voda

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Vytápění a chlazení RD tepelným čerpadlem země/voda
Výkon topení/chlazení 11 kW, Tábor
  • ZEMĚ/VODA s vrty
  • Podlahové a stropní topení
  • Pasivní i aktivní chlazení

Kompletní rekonstrukce rodinného domu z roku 1938 s vytápěnou plochou 170 m2. Celý systém vytápění a přípravy teplé vody  je navržen pro dosažení maximální možné úspory provozních nákladů.     

Tepelné čerpadlo

Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo ECOFOREST ECOGEO B4 3 – 12 kW v provedení s pasivním a aktivním chlazením. Teplo je odebíráno z jednoho vrtu hlubokého 200 m.

Díky pasivnímu a aktivnímu chlazení se odpadní teplo z chlazení buď přímo využije při ohřevu teplé vody, nebo se akumuluje ve vrtu a zvyšuje následně v režimu vytápění topný faktor tepelného čerpadla. 

TEPELNÉ ČERPADLO ECOFOREST ECOGEO B4 3 - 12 >

Topný systém

Topný systém je tvořen kombinací podlahového a stropního vytápění. Stropní vytápění ICE ENERGY je použito jen ve třech místnostech, kde nebylo možné stavebně vyřešit uložení potrubí do podlahy. Teplotní spád topného systému je 35/30°C. V koupelnách jsou instalované kombinované topné žebříky ZEHNDER, napojené na topnou vodu doplněné vlastní elektrickou patronou. Není tak kvůli topným žebříkům zvyšována zbytečně výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ GETASYSTEM >

Chladicí systém

Jak podlahové, tak stropní vytápění je použité i pro letní chlazení. Tepelné čerpadlo primárně využívá pasivního chlazení z vrtu a v případě potřeby přepne na výkonnější aktivní chlazení. Jsou tak zajištěny jak nízké provozní náklady díky pasivnímu chlazení, tak i dostatečný chladicí výkon díky aktivnímu chlazení.

Příprava teplé vody

Je řešena v externím negativním zásobníku teplé vody IVT FW 302. Zásobník je umístěn přímo pod stoupačkou teplé vody pro minimalizaci vzdálenosti mezi zásobníkem a odběrnými místy.

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY IVT FW 302 >

V kuchyni, která je od zásobníku teplé vody vzdálena 12 m, je instalován průtokový ohřívač se zásobníkem 10 litrů. Ohřívač je napojen na rozvod teplé vody ze zásobníku TV a kryje tedy prakticky jen tepelné ztráty v rozvodech. Toto řešení zajištuje okamžitou dodávku teplé vody bez použití cirkulačního potrubí, přičemž teplá voda je primárně připravována tepelným čerpadlem.

V době aktivního chlazení tepelným čerpadlem, dochází k přímé rekuperaci odpadního tepla z chlazení do zásobníku teplé vody a ohřev vody je tak prakticky zdarma. 

Topné faktory a spotřeba elektřiny

Během první topné sezóny, dosáhlo tepelné čerpadlo vynikajícího průměrného topného faktoru SPF 5,2. Při dodávce 20 860 kWh tepla, spotřebovalo tepelné čerpadlo pouze 3 990 kWh elektřiny. Vstupní teplota nemrznoucí směsi ve vrtu neklesla během zimy pod 4°C, teplota topné vody do topného systému se pohybovala v maximu na hodnotě 37°C.

Po spuštění tepelného čerpadla byla teplota vrtu 12°C a výstupní teplota do topného systému 22°C. Za těchto podmínek se topný faktor vyšplhal na hodnotu 9,1. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo dodávalo výkon 7,7 kW, ale spotřebovávalo při tom jen 0,85 kW elektřiny. 

      

Realizace: GT Energy / INSTALTHERM