Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
21 typů tepelných čerpadel200 schémat správného zapojení

Propojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Pro efektivní využití FVE jsou ideální tepelná čerpadla s plynulým řízením výkonu a funkcí chlazení, případně funkcí chlazení s využitím odpadního tepla.

  • Plynulé řízení výkonu umožňuje přizpůsobit otáčky kompresoru a elektrický příkon tepelného čerpadla aktuálnímu množství přebytků elektřiny z FVE. Tepelné čerpadlo tak dokáže využívat i menší přebytky elektřiny. Zde je nutná přímá komunikace regulátoru FVE s regulátorem tepelného čerpadla a frekvenčním měničem kompresoru.
  • Doba, kdy je během dne potřebné chladit, se časově shoduje s dobou, kdy je výkon FVE nejvyšší. Využití elektřiny z FVE pro chlazení je tedy logické. Pokud je tepelné čerpadlo schopné v režimu aktivního chlazení rekuperovat odpadní teplo a ohřívat současně i teplou vodu v zásobníku, efektivita celého systému se skokově zvýší.
  • Přípravu teplé vody u tepelných čerpadel připojených k FVE, je vhodné řídit časově tak, aby k jejímu ohřevu docházelo pokud možno přes den, kdy bude k dispozici elektřina z FVE.
Související témata:
Zpět na seznam témat
Aktivní chlazení
Aktivní chlazení s rekuperací odpadního tepla při chlazení