Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Hybridní zdroj tepla 200 kWHotel RELAX

3 typy tepelných čerpadel pro hotel s wellness

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: 3 typy tepelných čerpadel pro hotel s wellness
Výkon 200 kW, Lipno
  • VZDUCH/VODA 51 kW pro vytápění
  • Vysokoteplotní VZDUCH/VODA 30 kW pro ohřev TV
  • VZDUCH/VZDUCH pro vytápění nebo temperaci apartmánů

Popis projektu

Hotel RELAX ležící přímo u nádrže Lipno, byl již při výstavbě v roce 2012 vybaven úspornými tepelnými čerpadly země/voda a vzduch/voda pro vytápění a ohřev teplé vody. V roce 2017 byl hotel rozšířen o rozsáhlé moderní wellness centrum a apartmánové domy. V rámci rozšíření hotelu, byl instalován hybridní zdroj tepla o výkonu 200 kW, složený z technologicky nejpokročilejších tepelných čerpadel dostupných na světovém trhu.

Cíle a přínosy projektu

Hlavním cílem projektu je dosáhnout výrazně nižších spotřeb elektřiny pro vytápění a ohřev vody, než dosahují běžné aplikace s tepelnými čerpadly a to v náročných horských klimatických podmínkách v nadmořské výšce 740 m.n.m.

Druhým cílem je demonstrovat nejmodernější a nejúspornější hi-tech produkty, které jsou v oblasti tepelných čerpadel ve světě k dispozici.

Projekt je jedinečný v kombinaci tří specializovaných a inovativních typů tepelných čerpadel, přičemž každé z nich je ve své kategorii na špičce vývoje. Vznikl tak hybridní zdroj tepla, který má o 29 % nižší provozní náklady než jakékoliv jiné běžné řešení s jedním typem tepelného čerpadla.

Ohřev teplé vody

Jednu z největších spotřeb tepla v hotelových a wellness provozech tvoří příprava teplé vody. Hosté navíc často posuzují kvalitu hotelu podle toho, zda je vždy teplé vody dostatek a zda má dostatečnou teplotu.

Pro přípravu teplé vody je proto použita nejunikátnější technologie - japonské vysokoteplotní tepelné čerpadlo Q ton. Je specializované pouze na ohřev teplé vody, které za den vyrobí až 8 000 litrů. Teplota vody v zásobnících může být nastavena v rozmezí 60 až 90°C a to i při venkovní teplotě vzduchu -25°C (to jsou pro tepelná čerpadla ještě donedávna zcela nepředstavitelné parametry).

Spotřeba elektřiny je u tohoto tepelného čerpadla nižší o 34 % oproti stávajícím tepelným čerpadlům a tepelné čerpadlo Q ton proto kromě ohřevu vody v přístavbě nahradilo i ohřev v hlavní hotelové budově. Takto mimořádných parametrů a úspor dosahuje tepelné čerpadlo díky použití oxidu uhličitého CO2 v chladícím okruhu místo běžného chladiva. Kromě možnosti dosažení vysokých teplot vody je chladivo CO2 zcela neškodné pro životní prostředí a je považováno za chladivo budoucnosti. 

Využití COjako chladiva je nová a zcela mimořádná technologie, jejíž vývoj zatím technicky zvládá jen několik málo světových výrobců. Instalace v hotelu Relax byla první komerční instalací tohoto typu tepelného čerpadla ve střední Evropě.      

Vytápění apartmánových domů

Zde je využito 16 tepelných čerpadel systému vzduch/vzduch ve speciálním provedení pro chladné severské klima. Každý apartmán má své tepelné čerpadlo a je tedy vytápěn nebo temperován podle jeho aktuálního obsazení.

Tepelná čerpadla jsou ovládána jak z jednotlivých apartmánů, tak i přes aplikaci centrálně z recepce hotelu. Kromě normálního provozu pro vytápění mají funkci „full power“ která umožňuje rychlé vyhřátí prostoru těsně před příjezdem hostů a funkci temperace na 10°C v době kdy nejsou apartmány využívány, což výrazně snižuje náklady na vytápění apartmánových domů (funkce temperace a 10°C není u drtivé většiny tepelných čerpadel vzduch/vzduch z technických důvodů možná a nejnižší provozní teplota při vytápění bývá 18°C).

Tepelná čerpadla vzduch/vzduch nepotřebují topný systém, protože přímo ohřívají vzduch v místnosti a jsou díky tomu výrazně úspornější než systémy země/voda a vzduch/voda.

Instalovaná švédsko/japonská tepelná čerpadla IVT NORDIC INVERTER dosahují vysokého sezonního topného faktoru SCOP 4,3 a fungují velmi úsporně i při teplotách pod -20°C. V porovnání s nejlepšími tepelnými čerpadly systému vzduch/voda v energetické třídě A+++ , dosahují úspory elektřiny 25 až 35 %.     

Vytápění a ohřev bazénové vody ve wellness

Zdrojem tepla jsou 3 tepelná čerpadla vzduch/voda, která pracují v nízkoteplotním režimu a starají se o vytápění prostoru, větrání a ohřev bazénové vody. 

Instalovaná tepelná čerpadla IVT AIR X 170 byla v době instalace nejúspornější technologií vzduch/voda na evropském trhu se sezonní energetickou účinností ηS=197 %. Toho je dosaženo zcela radikální změnou v konstrukci tepelného čerpadla. IVT AIR X využívá bezrámový konstrukční systém z extrudovaného polypropylenu EPP, který je 100% recyklovatelný. Jednotlivé komponenty tepelného čerpadla jsou uloženy v polypropylenových blocích, které do sebe zapadají jako 3D puzzle a tvoří tělo tepelného čerpadla. Přes toto tělo je pak přetažen pouze lehký venkovní ochranný plášť. Díky této konstrukci je tepelné čerpadlo lehčí o 75 % a má o 90 % méně šroubových spojů, než jiná tepelná čerpadla. Tím se šetří energie jak při výrobě, tak i při přepravě a zásadně se zjednodušuje recyklace výrobku po skončení jeho životnosti.    

Použitá technologie a zapojení

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Q TON >

Vzduch/voda IVT AIR X > 

Vzduch/vzduch IVT NORDIC INVERTER > 

Dodavatel technologie: GT energy / IVT / VESKOM