Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Výrobní halaFirma PESTER

Vytápění a chlazení výrobní haly podlahovým topením

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Vytápění a chlazení výrobní haly podlahovým topením
Výkon topení/chlazení 76 kW / Tři Dvory
  • ZEMĚ/VODA s vrty
  • Podlahové topení a chlazení
  • Pasivní chlazení

Výrobní hala firmy PESTER

Z důvodu nedostatečné kapacity původní haly se rozhodla firma Pester pro rozšíření výrobních prostor. Společnost se zabývá výrobou jednoúčelových elektrických rozváděčů pro stroje a zařízení. Jedná se tedy o lehký průmysl, především montáž bez výrazných tepelných zisků. Kořeny firmy jsou v Německu, což se výrazně odráží nejen ve firemní kultuře, ale i požadavcích na nový objekt.

Předmětem návrhu byla novostavba výrobní haly s administrativní vestavbou. Pro technologii TZB bylo zadání jednoznačné – návrh vytápění a chlazení s požadavkem na spolehlivou, komfortní a šetrnou technologii jak z pohledu ekonomiky, tak z pohledu ekologie. 

Bylo posouzeno několik variant a jako nejvhodnější byla vybrána kombinace TČ země/voda a velkoplošných sálavých systémů – průmyslového podlahového vytápění v přízemí a klasického podlahového vytápění v patře administrativní části. Pro další budoucí možné rozšíření byly páteřní trasy a prostor strojovny TČ navrženy s patřičnou rezervou.

Příprava teplé vody, jejíž spotřeba je nízká, byla navržena lokální elektrická s malými akumulačními zásobníky.

Zdroj tepla a chladu

Ve strojovně je instalováno TČ IVT GEO G254 o výkonu 55 kW (B0/W35) a bivalentní elektrokotel 24 kW. Primární stranu tvoří 7 vrtů – které ovšem při uvedení do provozu vykázaly výrazně lepší vlastnosti podloží, než se předpokládalo a zdroj tedy zahájil provoz s výkonem 73 kW (B15/W40). Akumulace topné vody se jmenovitým teplotním spádem 40/30°C má objem 1000 litrů. Chlazení se předpokládá pouze pasivní a to chladicí vodou 18°C – tento způsob chlazení nevyžaduje akumulaci.

Pro budoucí rozšíření je možnost osazení druhého TČ, modely IVT GEO G umožnují instalaci na sebe a tudíž není potřeba půdorysné rezervy, a instalace aktivního chlazení. 

TEPELNÉ ČERPADLO IVT GEO G >

Sálavý plošný systém vytápění a chlazení

Ve výrobní části a v přízemí administrativní části je použito průmyslové podlahové vytápění a chlazení LoWaTec, které umožňuje vytápět velké plochy s menším počtem rozdělovačů než běžné podlahové systémy. Zároveň se potrubí pokládá výrazně hlouběji a je tedy možné kotvit regály, menší stroje přímo do podlahy bez obav z porušení systému. V patře administrativní budovy je již instalováno standardní podlahové vytápění.

PRŮMYSLOVÉ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ LOWATEC >

Dodavavel projektu: GT Energy

Dodavatel technologie: GT Energy / Energotherm / Gerotop