Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
IVT GEO GTEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ / VODA

IVT GEO G země / voda

Systém
země/voda, voda/voda
Výstupní teplota
65 °C / 68 °C
Řízení výkonu
50 / 100 %
Výkonové řady
23, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 80 kW
Výkon v kaskádě
400 kW
Registrace SVT
ne
Regulace
ekvitermní, 9 topných okruhů
Provedení
56 - 80 kW možné uložení jednotek na sebe
Bivalentní zdroj
do 47 kW ano
Funkce
vytápění, ohřev vody
Pasivní chlazení
možné
Aktivní chlazení
možné
Nejvyhledávanější dokumenty
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
Technický list IVT GEO G
PDF
IVT GEO G - uživatelská příručka
PDF
om-rego-5200 5,3 MB
Podklady pro žádost o sazbu na tepelné čerpadlo
PDF
Technické listy
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
Technický list IVT GEO G
PDF
Marketingové materiály
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
Prezentace pro koncového zákazníka IVT GEO G
PDF
Návody pro obsluhu a instalaci
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
IVT GEO G - uživatelská příručka
PDF
om-rego-5200 5,3 MB
IVT GEO G222 - G248 - instalační manuál
PDF
IVT GEO G254 - G280 - instalační manuál
PDF
IVT REGO 5000 - instalační manuál pro hlavní regulátor
PDF
IVT RC MULTI - instalační manuál pro přídavné regulační karty
PDF
Kit pro montáž dvou čerpadel na sebe - instalační manuál
PDF
Stanice pitné vody FWS - instalační manuál
PDF
Projekční podklady a provozní parametry
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
IVT GEO G - projekční pokyny
PDF
IVT GEO G - podrobné podklady pro projekci (ENG)
PDF
Doporučení pro výběr správného zásobníku teplé vody
PDF
Manuál pro využití pasivního a aktivního chlazení u tepelných čerpadel země/voda
PDF
Přehled variant připojení VICTAULIC
PDF
Přehled čidel pro regulátor REGO 5000
PDF
Návrh a provádění primárních okruhů - projekční pokyny
PDF
Pomůcka pro výpočet tlakových ztrát primárního okruhu
XLSX
Provozní parametry IVT GEO G 222
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 228
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 238
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 248
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 254
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 264
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 272
PDF
Provozní parametry IVT GEO G 280
PDF
Elektro a MaR podklady
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
Podklady pro žádost o sazbu na tepelné čerpadlo
PDF
Loxone - komunikační profil
ZIP
Schéma zapojení HDO
PDF
MODBUS protokol regulace REGO 5200 - 1.4.0
PDF
Pokyny pro řízení IVT GEO G přes MODBUS (ENG)
PDF
Energetické štítky, prohlášení o shodě
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
Prohlášení o shodě (Švédsky)
PDF
Prohlášení o shodě překlad
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 222
PDF
Informační list IVT GEO G 222
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 228
PDF
Informační list IVT GEO G 228
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 238
PDF
Informační list IVT GEO G 238
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 248
PDF
Informační list IVT GEO G 248
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 254
PDF
Informační list IVT GEO G 254
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 264
PDF
Informační list IVT GEO G 264
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 272
PDF
Informační list IVT GEO G 272
PDF
Energetický štítek IVT GEO G 280
PDF
Informační list IVT GEO G 280
PDF
Technická specifikace pro výkaz výměr
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
Podrobná specifikace IVt GEO G pro výkaz výměr
XLSX
Prediktivní monitoring tepelných čerpadel
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
GT EcoSave – technická prezentace
PDF
GT EcoSave - technické listy HW komponent
ZIP
GT EcoProbe - čidlo úniku chladiva - technický list
PDF
GT EcoProbe - čidlo úniku chladiva - MODBUS protokol
PDF
GT EcoProbe - čidlo úniku chladiva - technická prezentace
PDF
Výkresy pro AutoCAD/REVIT
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
REVIT MODEL GEO G 222
RFA
REVIT MODEL GEO G 228
RFA
REVIT MODEL GEO G 238
RFA
REVIT MODEL GEO G 248
RFA
REVIT MODEL GEO G 254 - 280 bílé
RFA
REVIT MODEL GEO G 254 - 280
RFA
Doporučená schémata hydraulického zapojení DWG/PDF
Popis dokumentu
Typ
Dokument ke stažení
Poznámka
PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH SCHÉMAT ZAPOJENÍ
PDF
IVT GEO G222 - G228 + TV
DWG
IVT GEO G222 - G228 + TV + bazén
DWG
2x IVT GEO G222 - G228 + TV
DWG
2x IVT GEO G222 - G228 + TV + bazén
DWG
IVT GEO G222 - G228 + TV + solár
DWG
IVT GEO G238 - G248 + IVT EK + TV
DWG
IVT GEO G238 - G248 + TV + bazén
DWG
IVT GEO G238 - G248 + směšovaný kotel + TV
DWG
2x IVT GEO G238 - G248 + TV + bazén
DWG
3x IVT GEO G238 - G248 + směšovaný kotel + TV
DWG
IVT GEO G222 - G228 + TV + bazén + pasivní chlazení fancoily
DWG
IVT GEO G222 - G228 + TV + bazén + pasivní chlazení podlaha
DWG
IVT GEO G222 - G228 + TV + bazén + aktivní chlazení
DWG
IVT GEO G238 - G248 + TV + bazén + aktivní chlazení fancoily
DWG
IVT GEO G238 - G248 + EK + TV + 2x topný okruh + bazén + pasivní chlazení podlaha
DWG
IVT GEO G238 - G248 + EK + TV + 2x topný okruh + bazén + pasivní chlazení fancoily
DWG
IVT GEO G238 - G248 + tuhá paliva + TV + 2x topný okruh
DWG
IVT GEO G238 - G248 + EK + TV + 2x topný okruh + solár (vytápění, TV)
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + 1x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 2x topný okruh + bazén
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 2x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + 2x TV + 2x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + TV FWS + 1x topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + EK + 1x topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 1x topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + EK + 2x TV + 1x topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + EK + 4x TV + 1x topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + EK + TV FWS + 1x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + PLYN + 1x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + PLYN + TV + 2x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + PLYN + 2x TV + 2x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + PLYN + TV FWS + 1x topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + PLYN + 1x topný okruh
PDF
2x IVT GEO G254 - G280 + PLYN + TV + topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + PLYN + 2x TV + topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + PLYN + 4x TV + topný okruh
DWG
2x IVT GEO G254 - G280 + PLYN + TV FWS + topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 2x topný okruh + bazén + pasivní chlazení podlaha
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 2x topný okruh + bazén + pasivní chlazení fancoily
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 2x topný okruh + bazén + aktivní chlazení fancoily
DWG
IVT GEO G254 - G280 + tuhá paliva + TV + 2x topný okruh
DWG
IVT GEO G254 - G280 + EK + TV + 2x topný okruh + solár (vytápění, TV)
DWG
5x IVT GEO G254 - G280 + topný okruh
DWG
Doporučené příslušenství
GEROTHERM geotermální sondy do vrtů
GEROTHERM potrubí pro plošné kolektory
×
ZEPTEJTE SE TECHNIKŮ