Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
Vytápění a pasivní chlazeníbytových domů

Mimořádně úsporné vytápění a chlazení bytových domů

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Mimořádně úsporné vytápění a chlazení bytových domů
Výkon vytápění 400 kW / Brno Maloměřice
  • ZEMĚ/VODA s vrty
  • Podlahové vytápění a stropní chlazení

Bytové domy Maloměřické nábřeží

V rámci revitalizace brownfieldu vznikl polyfunkční objekt s prodejnou BILLA a pět bytových domů. Díky použití tepelných čerpadel země/voda s velkoplošnými topnými a chladicími systémy, mají tyto objekty jednu z nejmenších spotřeb energie na vytápění a chlazení v Česku.  

TEPELNÁ ČERPADLA

Budovy jsou vytápěné pomocí tepelných čerpadel IVT GEO G s výkony jednotlivých kotelen 48 128 kW. Celkový výkon tepelných čerpadel přesahuje 400 kW. Energie je získávána z vrtů hlubokých 120 m. Tepelná čerpadla zajišťují i přípravu teplé vody.

PASIVNÍ CHLAZENÍ

Budovy využívají systém pasivního chlazení, kdy je chlad z vrtů přiveden do potrubí ve stropech a příjemně, bez hluku a průvanu prostory chladí. Teplo odváděné z budovy při letním chlazení se přímo využije při přípravě teplé vody a částečně se také ukládá do vrtů. Vrty mají díky tomu i v topné sezoně vyšší teplotu a tepelná čerpadla tak při vytápění pracují s nižší spotřebou elektřiny. 

TOPNÝ A CHLADICÍ SYSTÉM

Budovy jsou vytápěny pomocí podlahového vytápění. Chlazení je řešeno stropním velkoplošným chladicím systémem. V prvních etapách výstavby byl stropní chladicí systém využit pouze v komerčních prostorách budov. V dalších etapách výstavby, po pozitivních zkušenostech s instalací a provozem, už je stropní systém využit ve všech prostorách.   

Chladicí systém je tvořen sádrokartonovými chladicími deskami ICE ENERGY s vloženým potrubím PE-RT 8 mm s kyslíkovou barierou.  

POUŽITÁ TECHNOLOGIE

Tepelné čerpadlo IVT GEO G >

Chladicí stropy ICE ENERGY > 


Dodavatel: IVT / ICE ENERGY