Největší specializovaná databáze pro projektanty a dodavatele tepelných čerpadel
HYBRIDNÍ TEPELNÁ ČERPADLAREKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ MORAVA

Hybridní tepelná čerpadla pro rekreační zařízení

Zpět na seznam vzorových projektů >
Picture: Hybridní tepelná čerpadla pro rekreační zařízení
Výkon topení 206 kW / Staré Město
  • ZEMĚ/VODA 80 kW s vrty pro vytápění
  • Vysokoteplotní VZDUCH/VODA 90 kW pro ohřev TV a bazénu
  • VZDUCH/VODA pro vytápění 36 kW

V rámci energetické rekonstrukce rekreačního areálu RZ MORAVA v Jeseníkách, byly budovy zatepleny a kotle na uhlí byly nahrazeny tepelnými čerpadly. Projekt je jedinečný díky kombinaci tří specializovaných typů tepelných čerpadel, tvořících hybridní zdroj tepla. Ten optimalizuje investiční náklady a zároveň snižuje provozní náklady, protože každé tepelné čerpadlo pracuje ve svém optimálním režimu s maximálním možným topným faktorem. 

Zdroj tepla

Zdrojem tepla jsou tři funkčně oddělené sestavy tepelných čerpadel.

Vytápění hlavní obytné budovy zajišťuje tepelné čerpadlo země/voda IVT GEO 280 o výkonu 80 kW s vrty 20 x 110 m.

Přípravu teplé vody zajištuje vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch/voda MHI Q TON o výkonu 30 kW, schopné produkovat až 8 000 l vody denně.

Samostatný zdroj tepla zajišťuje ohřev celoročně používaného venkovního bazénu. Pro něj jsou vyčleněna dvě tepelná čerpadla MHI Q TON, s celkovým výkonem 60 kW. Tato tepelná čerpadla mají velmi stabilní výkon a i při -20°C jsou schopna dodávat výkon 48 kW bez omezení výstupní teploty vody. Pro vytápění prostoru bazénu (po naplánované rekonstrukci) jsou určena dvě tepelná čerpadla vzduch/voda IVT AIR X 170 s výkonem 36 kW.

POUŽITÁ TECHNOLOGIE

Tepelné čerpadlo MHI Q TON >

Tepelné čerpadlo IVT GEO G >

Tepelné čerpadlo IVT AIR X >

PROJEKT A REALIZACE 

Energetická koncepce: EKOWATT

Projektant: Ing. Petr Vacek

Realizace: VESKOM spol. s r.o. 2020